Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 2

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 2

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 2

47,78 43,00

In stock
Τεκμήρια Ιστορίας (1926-2005)

47,78 43,00

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31569
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1046-8
Έκδοση:   1η, Σεπτέμβριος 2006
Κωδ. καταλόγου:   9557244
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   775

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η γενικώς επικρατούσα γνώμη, ότι το Πανεπιστήμιον Αθηνών παρουσιάζει πολλάς ελλείψεις και ότι δεν ανταποκρίνεται εις τον προορισμόν του είναι ορθή. Οι φοιτηταί εισέρχονται ακατάρτιστοι, η πειθαρχία των δεν είναι η προσήκουσα, η διδασκαλία είναι ελλιπής, αι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου ανεπαρκέσταται, αι τμηματικαί και αι επί πτυχίω εξετάσεις δεν δίδουν τα αποτελέσματα, τα οποία προσδοκώνται. Οι καθηγηταί δεν έχουν όλα τα αναγκαία μέσα διά να αναπτύξουν τα μαθήματά των, αναγκάζονται δε ενίοτε να κατατρίβουν τας δυνάμεις των και εις πράγματα ξένα προς το Πανεπιστήμιον και ολίγοι εξ αυτών έχουσιν ή και ευρίσκουσι την ευκαιρίαν να καλλιεργούν την επιστήμην και να δημοσιεύουν πρωτοτύπους εργασίας.

[Από το υπόμνημα του Κ. Καραθεοδωρή «Περί του Πανεπιστημίου Αθηνών» (1930)]

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Εξέλιξη των ελληνικών πανεπιστημίων
Καταληκτικά συμπεράσματα
Πηγές
Τεκμήρια
Ευρετήριο Κυρίων Ονομάτων
Συντομογραφίες

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: