Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα

26,87 24,18

Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα

26,87 24,18

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32106
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-250-2
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402250
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   436
Περιγραφή

Το ολοήμερο σχολείο λειτουργεί στην Ελλάδα, έστω και ως σχολείο διευρυμένου ωραρίου, από το 1998. Εμφανίστηκε ως ένας καινοτόμος θεσμός για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα και, αφού έχει διανύσει μια περίοδο 8 ετών, μοιάζει να έχει παγιωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για σημαντικές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και για λειτουργικές δυσανεξίες. Το χρονικό εύρος της λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου μάς επιτρέπει σήμερα να εξετάσουμε σε θεωρητικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο κάποιες από τις δομικές και λειτουργικές παραμέτρους του. Σε καμία περίπτωση δεν υπαινισσόμαστε ότι η ερευνητική μας προσπάθεια φιλοδοξεί να προσφέρει τις απαραίτητες εκείνες συζεύξεις που θα ανασχηματίσουν το προφίλ του ελληνικού ολοήμερου σχολείου. Μπορούμε όμως να ισχυριστούμε ότι η πολλαπλή έρευνα που σχεδιάσαμε μπορεί να προσφέρει ένα corpus στοιχείων, τα οποία θα είναι σε θέση να υποβοηθήσουν την ανάπτυξη συγκριτικών δεδομένων και να διαφωτίσουν κάποιες, έστω ελάχιστες, πλευρές του ζητήματος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η θεσμοθέτηση και η εξέλιξη του ολοήμερου σχολείου στην Ελλάδα
Οργάνωση διηλικιακών ομάδων εργασίας στο ολοήμερο σχολείο και καλιέργεια αξιών
Η γλωσσική διδασκαλία στο ολοήμερο σχολείο
Ο ρόλος της κινητικής δραστηριότητας – του παιχνιδιού και του αθλητισμού στο ολοήμερο σχολείο
Η αγωγή υγείας στο ολοήμερο δημοτικό σχολέιο
Ο χώρος ως στοιχείο μιας πολιτισμικής συνιστώσας στο ελληνικό ολοήμερο σχολείο
Αλλαγές στον σχολικό χώρο για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο ολοήμερο σχολείο
Σταχυολόγηση ερευνητικών δεδομένων για το ολοήμερο σχολείο
Η μεθοδολογία της έρευνας
Η ανάλυση περιεχομένου των νομικών κειμένων για το ολοήμερο σχολείο που δημοσιεύθηκαν τη χρονική χρονική περίοδο 1197-2003
Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων
Στάσεις των εκπαιδευτικών για τα ολοήμερα σχολεία ||

[Περισσότερα...]