Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1998)

17,91 16,12

Περιγραφή

Ο συγγραφέας παρουσιάζει και αναλύει κριτικά όλες τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν στην ελληνική εκπαίδευση από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα. Οι εξελίξεις στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο παρακολουθούνται σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Τελικά, διατυπώνει και τη δική του πρόταση για το προχώρημα αλλαγών στην εκπαίδευση, που τις θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών.

Περιεχόμενα

Εννοιολογικές διευκρινήσεις
Διαδικασίες εκπαίδευσης: ιδεολογική προσέγγιση
Η εκπαίδευση τον 19ο αιώνα
Ο νόμος ΒΤΜΘ΄ 1895 και τα νομοσχέδια του 1899
Οι μεταρρυθμίσεις τον 20ό αιώνα
Η μεταρρύθμιση του 1929
Η παιδεία στην αντίσταση
Η μεταρρύθμιση του 1964
Η μεταρρύθμιση του 1976
Μεταρρυθμίσεις την περίοδο 1981-85
Η μεταρρύθμιση του 1997-98
Από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις εκπαιδευτικές αλλαγές

[Περισσότερα...]

Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα (1836-2005), τόμος 2

47,78 43,00