Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο

75,00 67,50

Μαθηματικά από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο

75,00 67,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68378345
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1862-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557336
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 28
  • Σελίδες:
   918
Περιγραφή

Ο τόμος που κρατάτε στα χέρια σας αντικαταθιστά, μα συνάμα ανανεώνει και επεκτείνει ένα καθοριστικής σημασίας σύγγραμμα για τη μαθηματική εκπαίδευση στη χώρα μας, το Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια Εξελικτική Διδασκαλία του John A. Van de Walle (Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2005). Το μεγάλο πράσινο βιβλίο –συνηθισμένο παρατσούκλι λόγω του όγκου του και του χρώματος του εξωφύλλου της πρώτης έκδοσης– έχει προσφέρει την τελευταία δεκαετία σε έναν μεγάλο αριθμό υποψήφιων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών «αναλύσεις της θεωρίας» την οποία «εξηγεί με κατανοητό τρόπο», προσφέροντας «πλούσια παραδείγματα», ιδέες για «νέες μεθόδους διδασκαλίας», «διδακτικές εφαρμογές», «μέσα διδασκαλίας» και «ιδέες για δραστηριότητες» (στα εισαγωγικά λόγια εκπαιδευτικών).
Η νέα δεύτερη έκδοση στα ελληνικά, επικαιροποιημένη βιβλιογραφικά, διευρυμένη και ανανεωμένη ως προς το περιεχόμενό της, τα παραδείγματά της, τα διδακτικά υλικά που προτείνει και την οργανική σύνδεση της διδασκαλίας με την τεχνολογία έρχεται να συνεχίσει το πετυχημένο έργο της πρώτης, στηρίζοντας και εξελίσσοντας το φάσμα των γνώσεων που απαιτούνται από έναν εκπαιδευτικό για την προετοιμασία μιας διδασκαλίας στα μαθηματικά. Εξελίσσοντας τις γνώσεις του ο εκπαιδευτικός θα νιώσει περισσότερο έτοιμος, ώστε να αντιμετωπίσει τόσο το απροσδόκητο που υπάρχει στη διδασκαλία των μαθηματικών όσο και τις πολυδιάστατα διαφοροποιημένες και μικτής ικανότητας σχολικές τάξεις της χώρας μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Πρόλογος
Η διδασκαλία των μαθηματικών με στόχο την κατανόηση
Η διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Η αξιολόγηση με στόχο τη μάθηση
Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Ο σχεδιασμός, η διδασκαλία και η αξιολόγηση για τα παιδιά με πολιτισμικές και γλωσσικές διαφορές
Ο σχεδιασμός, η διδασκαλία και η αξιολόγηση για τα παιδιά με ιδιαιτερότητες
Η συνεργασία με την οικογένεια, την κοινότητα και τη διεύθυνση του σχολείου
Η ανάπτυξη των πρώτων αριθμητικών εννοιών και της αντίληψης του αριθμού
Οι αριθμητικές πράξεις αποκτούν νόημα
Βοηθώντας τα παιδιά να αποκτήσουν επιδεξιότητα στα βασικά δεδομένα
Η ανάπτυξη της αξίας θέσης στους φυσικούς αριθμούς
Στρατηγικές για τους υπολογισμούς με φυσικούς αριθμούς
Η διερεύνηση των κλασματικών εννοιών
Στρατηγικές για τους υπολογισμούς με κλάσματα
Οι δεκαδικοί αριθμοί, τα ποσοστά και οι υπολογισμοί με δεκαδικούς
Το αριθμητικό σύστημα: εκθέτες, ακέραιοι και πραγματικοί αριθμοί
Η αναλογική σκέψη
Η καλλιέργεια της αλγεβρικής σκέψης
Η δόμηση των εννοιών μέτρησης
Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες
Η χρήση, η αναπαράσταση και η ερμηνεία στατιστικών δεδομένων
Η διερεύνηση της έννοιας των πιθανοτήτων
Οδηγός των υλικών προς αναπαραγωγή
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]