Μαθαίνοντας Βήμα με Βήμα στο Σχολείο και στο Σπίτι

20,90 18,81

In stock
Διδακτικές Στρατηγικές Εκπαίδευσης Παιδιών με Μέτρια ή Βαριά Νοητική Υστέρηση

20,90 18,81

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31743
Εκδόσεις:  
Τόμος:   1
ISBN:   978-960-8041-40-0
Έκδοση:   1η ανατ., Φεβρουάριος 2002 || 1η, 2000
Κωδ. καταλόγου:   804140
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   349

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο ξεκίνημα του νέου αιώνα η ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας καλείται να διαδραματίσει έναν ουσιαστικότερο ρόλο. Έναν ρόλο που θα καταδείξει και θα διαδώσει ότι τα παιδιά με μέτρια ή βαριά νοητική υστέρηση δεν αποτελούν «μη διαπαιδαγωγήσιμα άτομα» αρκεί να τους παράσχουμε τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ατομικής εξέλιξης και απορρίπτοντας την «ελαττωματολογία», επιδιώκοντας τη συνεχή δράση, αναγνωρίζοντας την αξία του σώματος και των αισθήσεων, αναζητώντας τη διαρκή συνεργασία ανάμεσα στους διάφορους επιστημονικούς κλάδους και παρέχοντας την ευκαιρία για κοινωνική και σχολική ένταξη, θα επιτύχουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητες και αυτών των ατόμων. Παράλληλα, η εκπαίδευση και η υποστήριξη στο σπίτι εξασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ένταξη του παιδιού με νοητική υστέρηση τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον όσο και στο σπίτι. Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζεται το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου, το οποίο για μεθοδολογικούς λόγους διαρθρώνεται σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των διδακτικών στρατηγικών εκπαίδευσης των παιδιών με νοητική υστέρηση. Στο δεύτερο μέρος ─το πρακτικό─ κατατίθενται συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία αν εφαρμοστούν από γονείς και εκπαιδευτικούς θα συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών.

Περιεχόμενα

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Το αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά που παρουσιάζουν νοητική υστέρηση
Διδακτικές στρατηγικές παρεμβάσεις σε παιδιά και νέους που παρουσιάζουν βαριά νοητική υστέρηση
Το προτεινόμενο πρόγραμμα ασκήσεων – μεθοδολογικές προσεγγίσεις
[Περισσότερα…]