Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κουλτούρες στο Παιχνίδι

14,93 13,44

Κουλτούρες στο Παιχνίδι

14,93 13,44

Περιγραφή

Η εποχή στην οποία ζούμε μας φέρνει αντιμέτωπους με προκλήσεις και εμπειρίες πρωτοφανέρωτες. Μια κοινωνία βασισμένη στη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών εκτείνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, αναμειγνύοντας και μεταμορφώνοντας λαούς και κουλτούρες. Σε αυτό το πλαίσιο σε καινούργιες ευκαιρίες σενάριο αντιπαρατίθενται η δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού των ατόμων, που αυξήθηκε σε σύγκριση με το παρελθόν, και η αφηρημένη ορθολογικότητα οικονομικών και πολιτικών μηχανισμών όλο και πιο απόμακρων, που επιβάλλουν παντού τους κανόνες τους. Έτσι, το άτομο αναγκάζεται να βιώνει ένα χάσμα μεταξύ των βαθύτερων αναγκών του και της καθημερινής εμπειρίας, στο οποίο συχνά δεν είναι εύκολο να προσδοθεί νόημα. Σε τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας, μεγαλώνουν οι αγωνίες και η ανάγκη για σιγουριές, τροφοδοτώντας τόσο τους καινούργιους φονταμενταλισμούς όσο και τις παθητικές συμπεριφορές της μαζικής κουλτούρας. Όμως είναι, τότε, δυνατό να ζήσουμε, να ευημερήσουμε σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία; Αυτό το βιβλίο του Αλμπέρτο Μελούτσι μας βοηθάει να εστιάσουμε στις δυνητικότητες που μας προσφέρει η εποχή μας για να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό να αποκλείσουμε τον άλλον, να αρνηθούμε τη σχέση που μας δένει με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι “κουλτούρες στο παιχνίδι” είναι οι διαθέσιμες να διακινδυνεύσουν, εκείνες που αναγνωρίζουν τις αμοιβαίες διαφορές και είναι έτοιμες να τις υπερβούν για να δημιουργήσουν μια κοινωνία πιο δίκαιη. Όμως, ο Μελούτσι μας εξηγεί επίσης, σε γλώσσα κατανοητή και συνάμα επιστημονική, ποιοι είναι οι κανόνες και οι τρόποι αυτού του παιχνιδιού, του οποίου η ΄έκβαση αφορά στη δημιουργία ενός κόσμου διαφορετικού από εκείνον που γεννήθηκε από τους φόβους μας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση
Προλεγόμενα
Η ταυτότητα
Η δημοκρατία ως "διαδικασία" και η δημοκρατία ως "περιεχόμενο"
Τα νέα κοινωνικά κινήματα: η λογική του υποκειμένου ως άρθρωση της ηθικής με την κοινωνία
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Εισαγωγή
Δίοδος εποχής
Διαφορά και ετερότητα
Διαφορές και ανισότητες
Μύθοι απόδρασης, μύθοι συμβίωσης
Η παραγωγή της φύσης
Να διηγούμαστε ιστορίες: ταυτότητα και αφήγηση
Να αποκρινόμαστε
Επικοινωνία, εμπειρία, δημόσιος χώρος
Δημοκρατία των διαφορών
Για να κλείνουμε και να ανοίγουμε
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]