Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κούκλες και Μαριονέτες

13,93 12,54

Κούκλες και Μαριονέτες

13,93 12,54

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31720
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0217-1
  • Έκδοση:
   Ανατύπωση, Ιούνιος 2007 || 1η, 1987
  • Κωδ. καταλόγου:
   557110
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   102
Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αναζήτηση: αυθόρμητες προσπάθειες, η μαριονέτα – σύντομη επισκόπηση και σκέψεις, η μαριονέτα – εργαλείο του εμψυχωτή, παίξιμο από πάνω, παίξιμο από κάτω, η μαρότα, η απλή μαρότα με ταλαντευόμενα χέρια, η μαρότα μικτού τύπου, η μαρότα με χέρι-φάντασμα
Κατασκευή της μαρότας: οι ήρωες, τα ζώα, διάλειμμα, το παράπηγμα (σκηνικό), πρόσκαιρο παράπηγμα, σταθερό παράπηγμα, τα σκηνικά (διακοσμητικά στοιχεία), τα αξεσουάρ (συμπληρωματικά στοιχεία), το φως
Παίξιμο: το σενάριο, μερικά παραδείγματα σεναρίου, παράδειγμα σεναρίου 1, ο πίνακας διανομής των ευθυνών, η μουσική, παράδειγμα σεναρίου 2
Το κοινό

[Περισσότερα...]