Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

28,87 25,98

Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

28,87 25,98

Περιγραφή

Στη μελέτη αυτή τίθενται τα γενικά θεωρητικά πλαίσια για την ανάλυση του φαινομένου των μαζικών επικοινωνιών. Τα ΜΜΕ προσεγγίζονται σαν κοινωνικό φαινόμενο της καπιταλιστικής κοινωνίας του 20ού αιώνα, που αποτελεί τον ιστορικό χρόνο και τον κοινωνικό χώρο της ανάπτυξής τους. Οι αναλύσεις και τα επιχειρήματα τεκμηριώνονται με πλήθος εμπειρικών στοιχείων και πλούσιες βιβλιογραφικές παραπομπές.

Περιεχόμενα

Ιστορικός χρόνος και κοινωνικά πλαίσια: Ολοκληρωτισμός και παρακμή του σύγχρονου καπιταλισμού, Η κοινωνία της μάζας
Μορφολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας: Ιστορική εξέλιξη, Πολιτική οικονομία, Ο κρατικός παράγοντας, Γραφειοκρατικοί οργανισμοί, Η διαδικασία της πολιτιστικής παραγωγής
Ανάλυση περιεχομένου: Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, Τα μηνύματα
Ο Κοινωνικός ρόλος των ΜΜΕ: Το ζήτημα των επιδράσεων, Η κουλτούρα της μάζας, Μηχανισμοί ταξικής κυριαρχίας
Η συνέχεια της ιστορίας: Η κοινωνία της πληροφόρησης
Επίλογος: Το σοσιαλιστικό όραμα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]