Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία της Οικονομίας

12,94 11,65

Κοινωνιολογία της Οικονομίας

12,94 11,65

Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η σχέση της Οικονομικής με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Με άξονα τους μεγάλους θεωρητικούς που ασχολήθηκαν με το θέμα και αντλώντας παραδείγματα από την ανέλιξη και την πορεία των εθνικών οικονομιών σε μία σειρά χωρών, καταδεικνύεται η διαπλοκή των καθοριστικών παραμέτρων της κοινωνικο-οικονομικής διαδικασίας και αναδεικνύονται οι συντελεστές των ιδιαιτεροτήτων που τις διαμόρφωσαν.

Περιεχόμενα

Η θεωρητική αντιμετώπιση της σχέσεως κοινωνία και οικονομίας: Τα οικονομικά ως κοινωνική επιστήμη
Κοινωνιολογία της οικονομίας και κοινωνιολογία της ανάπτυξης
Η κοινωνιολογική παράμετρος στις βασικές οικονομικές σχολές
Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της οικονομίας: Κράτος και οικονομία
Πολιτισμικά στοιχεία και οικονομία
Πόλη και οικονομία
Η δυναμική της καπιταλιστικής μετάβασης ση Δυτική Ευρώπη
Σχηματισμός και χρησιμοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος – Η κοινωνιολογική της παράμετρος
Η οικονομία στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες