Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνικά Συστήματα στον 20ο αιώνα

11,94 10,75

Κοινωνικά Συστήματα στον 20ο αιώνα

11,94 10,75

Περιγραφή

Ο συγγραφέας επιχειρεί προσεγγίσεις στα φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύματα, που επηρέασαν τόσο την κοινωνιολογική όσο και την πολιτική σκέψη στο αιώνα μας. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση των απόψεων εκείνων που εμφανίστηκαν ως ανατοποθετήσεις ή συμπληρώσεις του μαρξισμού, με κύριο στόχο την κριτική του αναθεώρηση.

Περιεχόμενα

Τάξη ή σύγκρουση: Το κοινωνιολογικό πρόβλημα
Η δομική προσέγγιση
Υπαρξισμός και μαρξισμός
Οι βάσεις της κοινωνικής ανάλυσης και της ερμηνείας της κοινωνικής μεταβολής στη μαρξιστική προσέγγιση
Ο καπιταλισμός και το πλαίσιο της αντιπαράθεσης Μαρξ-Κέυνς
Ο Καρλ Πόππερ και η ανοιχτή κοινωνία
Ο Daniel Bell και το τέλος της ιδεολογίας
Οι φασισμοί του μεσοπολέμου
Η σταλινική εμπειρία

[Περισσότερα...]