Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

35,00 31,50

Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

35,00 31,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50661168
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1707-3
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551295
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   584
Περιγραφή

Ο παρών συλλογικός τόμος περιλαμβάνει ερευνητικά κείμενα καταξιωμένων κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τα οποία διερευνούν βασικά θέματα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και αποτελούν ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα, κατανεμημένα σε επτά ενότητες:
1) Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
2) Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση
3) Εκπαίδευση, Κοινωνία και Κρίση
4) Σχολική Βία
5) Κοινωνία, Ετερότητα και Εκπαίδευση
6) Εκπαίδευση και Φύλο
7) Περί Μεθοδολογίας
Στα κείμενα αποτυπώνεται η σύγχρονη παραγωγή γνώσης στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η παρουσίαση της θεωρητικής προσέγγισης, της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων των ερευνών αφενός παρέχει μια ολοκληρωτική εικόνα για τη γνώση και αφετέρου επιτρέπει την κριτική προσέγγισή της, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό και πρωτότυπο το εν λόγω εγχείρημα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Ακαδημαϊκή λογοκρισία και επιστημονική αναστοχαστικότητα
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: η αναζήτηση της πορείας της
στον σύγχρονο κόσμο της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας
Η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: πραγματικότητα και προοπτικές
Η θεωρία του συμβολικού ελέγχου και η συνεισφορά της στην κατανόηση της εκπαίδευσης και της σύγχρονης «καθολικά παιδαγωγημένης» κοινωνίας
«Ισότητα στην ελληνική εκπαίδευση; Ας γελάσω…» Οι κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με τις απόψεις φοιτητριών και φοιτητών ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
Άτυπες μορφές εκπαίδευσης και θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές πρακτικές: συγκλίσεις και αντιφάσεις
Διαγενεακή αναπαραγωγή της κοινωνικής ανισότητας. Ανιχνευτική διερεύνηση της πρόσβασης των νέων στην εκπαίδευση και το επάγγελμα στα απογραφικά δεδομένα του 2001 και 2011
Πολιτισμικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση
Πέρα από την ιδιωτική και κρατική εκπαίδευση: η εκπαίδευση ως ένας θεσμός των κοινών
Κοινωνιολογικές όψεις της ένταξης και χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση
Οι απόφοιτοι της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Κοινωνικοοικονομικοί και εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί στη μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2000)
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: απόπειρα προσέγγισης όψεων της σημερινής πολυ-επίπεδης και πολύμορφης κρίσης
Η έκφραση αλληλεγγύης στην εκπαίδευση σε εποχή κρίσης: μορφωτική και κοινωνική συμβολή
Η εκπαιδευτική έρευνα στον καθρέφτη της χρηματοοικονομικής κρίσης:
προς μια βιοπολιτική της εκπαιδευτικής έρευνας
Τα παιδιά στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης: η αποτύπωση της κατάστασης μέσα από έρευνα στον Τύπο (2013-2014)
Επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση: από την ανεργία των νέων στην πολιτική των vouchers. Ερευνητικά δεδομένα και κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις
Εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης
Ζητήματα μεθοδολογίας στην έρευνα για τη σχολική βία
Έμφυλες διαστάσεις της βίας στο σχολείο
Κριτική θεώρηση της κοινωνιολογίας του σχολικού εκφοβισμού
Εκφάνσεις της σχολικής βίας. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Ταξικές διαστάσεις της διαπολιτισμικότητας

Σύνδεση σχολείου και κοινότητας: σύνοψη Καλών Πρακτικών και προτάσεις πολιτικής που προέκυψαν από την υλοποίηση της Δράσης 7, της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών», κατά το διάστημα 2010-2013
Εκπαιδευτικές στρατηγικές μεταναστών γονέων μαθητών δημοτικών σχολείων εργατικών συνοικιών της Πάτρας
Παιδιά, συλλογική ταυτότητα και εκπαιδευτική διαδικασία
Η μελέτη της ετερότητας στη σχολική τάξη: μια Ανάλυση Υπαγωγής Μελών
Διαπολιτισμικότητα και μετασχηματισμός στην εκπαίδευση: μια αναστοχαστική καταγραφή στο πλαίσιο της νέας μάθησης
Η LGBT κοινότητα στην Αλβανία, προβληματισμοί στη διαπαιδαγώγηση
Γυναίκες και σταδιοδρομίες στον ακαδημαϊκό χώρο: δυσκολίες και στρατηγικές υπέρβασης
Ο γλωσσικός σεξισμός στα εγχειρίδια γλώσσας της Γ΄ δημοτικού: μία ποσοτική ανάλυση περιεχομένου
Γυναίκες ερευνήτριες τη δεκαετία του 1960: η αποδιαφοροποίηση ή η μετα-διεπιστημονικότητα στο κοινωνιολογικό παίγνιο
Οι γονείς των μαθητών στην κοινωνιολογική έρευνα:
ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο ||

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες