Κοινωνική Επιρροή

Κοινωνική Επιρροή

11,94 10,75

In stock
Επισκόπηση και Αξιολόγηση της Έρευνας και των θεωριών

11,94 10,75

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31692
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1155-2
Έκδοση:   1η, Φεβρουάριος 2008
Κωδ. καταλόγου:   9571039
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   219

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το ζήτημα της κοινωνικής επιρροής είναι από τα σημαντικότερα στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και αναφέρεται στις διαδικασίες/διεργασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι επηρεάζουν, έμμεσα ή άμεσα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Τα φαινόμενα κοινωνικής επιρροής συνιστούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής μας ζωής: διάφορες κοινωνικές ομάδες προάγοντας τις θέσεις είτε μιας πλειονότητας είτε και μιας μειονότητας, προσπαθούν να αλλάξουν τις απόψεις των άλλων –να τους πείσουν– σχετικά με κάποιο θέμα. Αυτό που προσπαθούν να διερευνήσουν οι μελέτες της κοινωνικής επιρροής είναι η σύγκρουση μεταξύ κοινωνικών ομάδων με σκοπό την πειθώ• λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών, τη φύση των επιχειρημάτων τους, το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η επικοινωνία τους, και κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αυτή την αλληλεπίδραση. Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει και αξιολογεί κριτικά όλες τις πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες που εξετάζουν τους τρόπους μέσω των οποίων κοινωνικές ομάδες (είτε πρόκειται για πλειονότητες είτε για μειονότητες) επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Επίσης, παρουσιάζει όλες τις σχετικές επιστημονικές μελέτες που διερευνούν τα φαινόμενα αυτά και τεκμηριώνουν τις σχετικές θεωρίες. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές ανωτέρων ετών όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι, επίσης, χρήσιμο σε κάθε ερευνητή (είτε στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και της κοινωνικής επιρροής είτε και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών) που ενδιαφέρεται να έχει σωστή πληροφόρηση για την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση που αφορά στο ζήτημα της κοινωνικής επιρροής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Συμμόρφωση: Θεωρίες της Κοινωνικής Συμμόρφωσης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση
Μειονοτική επιρροή: Κριτική στο λειτουργικό μοντέλο, Το γενετικό μοντέλο, Κριτική στο γενετικό μοντέλο, Παράγοντες που επηρεάζουν τη μειονοτική [Περισσότερα…]