Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνική Επιρροή

11,94 10,75

Κοινωνική Επιρροή

11,94 10,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31692
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1155-2
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2008
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571039
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   219
Περιγραφή

Το ζήτημα της κοινωνικής επιρροής είναι από τα σημαντικότερα στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και αναφέρεται στις διαδικασίες/διεργασίες μέσω των οποίων οι άνθρωποι επηρεάζουν, έμμεσα ή άμεσα, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις των άλλων ανθρώπων. Τα φαινόμενα κοινωνικής επιρροής συνιστούν ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής μας ζωής: διάφορες κοινωνικές ομάδες προάγοντας τις θέσεις είτε μιας πλειονότητας είτε και μιας μειονότητας, προσπαθούν να αλλάξουν τις απόψεις των άλλων –να τους πείσουν– σχετικά με κάποιο θέμα. Αυτό που προσπαθούν να διερευνήσουν οι μελέτες της κοινωνικής επιρροής είναι η σύγκρουση μεταξύ κοινωνικών ομάδων με σκοπό την πειθώ• λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών, τη φύση των επιχειρημάτων τους, το πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η επικοινωνία τους, και κάθε παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει αυτή την αλληλεπίδραση. Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει και αξιολογεί κριτικά όλες τις πρόσφατες επιστημονικές θεωρίες που εξετάζουν τους τρόπους μέσω των οποίων κοινωνικές ομάδες (είτε πρόκειται για πλειονότητες είτε για μειονότητες) επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Επίσης, παρουσιάζει όλες τις σχετικές επιστημονικές μελέτες που διερευνούν τα φαινόμενα αυτά και τεκμηριώνουν τις σχετικές θεωρίες. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές ανωτέρων ετών όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι, επίσης, χρήσιμο σε κάθε ερευνητή (είτε στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας και της κοινωνικής επιρροής είτε και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών) που ενδιαφέρεται να έχει σωστή πληροφόρηση για την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση που αφορά στο ζήτημα της κοινωνικής επιρροής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Συμμόρφωση: Θεωρίες της Κοινωνικής Συμμόρφωσης, Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση
Μειονοτική επιρροή: Κριτική στο λειτουργικό μοντέλο, Το γενετικό μοντέλο, Κριτική στο γενετικό μοντέλο, Παράγοντες που επηρεάζουν τη μειονοτική επιρροή, Ερμηνείες της μειονοτικής επιρροής
Σύγχρονες θεωρίες Κοινωνικής Επιρροής. Μοντέλα κύριων επιδράσεων: Θεωρία της μεταστροφής, Η προσέγγιση της αντικειμενικής συναίνεσης, Θεωρία της συγκλίνουσας – αποκλίνουσας σκέψης, Μαθηματικά μοντέλα, Συμπεράσματα
Σύγχρονες θεωρίες κοινωνικής επιρροής. Μοντέλα ενδεχόμενων επιδράσεων: Θεωρία της επεξεργασίας της σύγκρουσης, Μοντέλο πλαισίου/σύγκρισης, Θεωρία της αυτό-κατηγοριοποίησης
Διαδικασίες πειθούς και αλλαγής στάσεων: θεωρίες πειθούς, Θεωρίες περιορισμένης γνωστικής προσπάθειας, Θεωρίες εκτενούς γνωστικής προσπάθειας, Θεωρίες διττής διαδικασίας
Σύνοψη και Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες