Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνική Ανθρωπολογία

14,93 13,44

Κοινωνική Ανθρωπολογία

14,93 13,44

Περιγραφή

Το πρώτο και για αρκετό καιρό ίσως το μοναδικό εγχειρίδιο του είδους αυτού στην ελληνική βιβλιογραφία. Γι’ αυτό το λόγο έγινε μια προσπάθεια να εμπλουτισθεί με πρόσθετο υλικό, για να γίνει περισσότερο χρήσιμο στον Έλληνα αναγνώστη.

Περιεχόμενα

Η μελέτη του ανθρώπου
Λαοί και περιβάλλοντα
Πολιτική ζωή
Οικονομία και κοινωνικές σχέσεις
Συγγένεια και αγχιστεία
Δοξασίες και γνώσεις
Πώς σκέπτονται οι ανθρωπολόγοι;

[Περισσότερα...]