Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Καινοτομία

20,90 18,81

Καινοτομία

 • Περιοχές, Συστήματα, Μεταφορά Tεχνολογίας και Καινοτομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

  Επιμέλεια

20,90 18,81

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31672
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0747-5
  • Έκδοση:
   1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   567281
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15 x 23
  • Σελίδες:
   279
Περιγραφή

Ο διεθνής ανταγωνισμός, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγής και οι αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα καθιστούν σήμερα την καινοτομία τη σημαντικότερη συνιστώσα της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος για την προώθηση της καινοτομίας γίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία. Αυτό το περιβάλλον εξαρτάται από τη συλλογικότητα των τοπικών φορέων, τη συνεργασία των επιχειρήσεων, τη μεταφορά τεχνολογίας, τις υποδομές που προσφέρουν υπηρεσίες για τη διακίνηση πληροφορίας, την επικοινωνία και την επιμόρφωση. Το βιβλίο αυτό εξετάζει την τεχνολογική διάρθρωση των ελληνικών βιομηχανικών κλάδων και περιφερειών, την εξειδίκευση των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, και αναλύει τις πολιτικές για τη συγκρότηση περιβάλλοντος καινοτομίας στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Περιοχές – σύστημα και ανάπτυξη, Ε.Σ.
Καινοτομία και γεωγραφική αναδιάρθρωση της ελληνικής ανάπτυξης στη δεκαετία του 1980, Ν.Κ.
Καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας στα παραγωγικά συστήματα των ελληνικών περιφερειών, Γ.Κ. – Δ.Φ.
Κρίση, αναδιάρθρωση και καινοτομική ανάπτυξη στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ενδύματος, Ε.Σ.
Τάσεις αναδιάρθρωσης στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, Σ.Σ.
Αναδιάρθρωση και προσαρμογή στη φαρμακευτική βιομηχανία: εταιρικές στρατηγικές και θεσμικές εμπλοκές, Α.Λ.
Νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρονικών και πληροφορικής, Σ.Τ. -Ε.Σ.
Εθνικό σύστημα καινοτομίας και νέες υποδομές τηλεματικής στην Ελλάδα, Π.Σ.
Βιομηχανική πολιτική και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, Ε.Σ.
Βιβλιογραφία
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες