Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

34,83 31,35

Κατανοώντας τις Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

34,83 31,35

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32998870
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1581-9
  • Έκδοση:
   1η , Δεκέμβριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571089
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   493
Περιγραφή

Ο συλλογικό τόμος Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: από τη θεωρία στην πράξη αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία των τελευταίων ετών, που θα συμβάλει στην περαιτέρω οριοθέτηση του επιστημονικού πεδίου των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών στην παιδική και την εφηβική ηλικία. Οι συγγραφείς του εστιάζουν στην αξιολόγηση, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα ψυχομετρικά εργαλεία και κλίμακες που χρησιμοποιούνται ευρέως για τη χαρτογράφηση του προφίλ των παιδιών με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Ταυτόχρονα, συζητείται η χρήση των αξιολογητικών εργαλείων και αναλύονται διεξοδικά σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τα θέματα της διάγνωσης και της οριοθέτησης των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών, συγκριτικά με άλλες διαταραχές. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά σε σύγχρονα προγράμματα παρέμβασης που εφαρμόζονται διεθνώς για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και αναλύονται θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή των επιμελητών
Πρόλογος
Θέματα ορολογίας
1. Θέματα αξιολόγησης σχετικά με την αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή
2. Η βραχύχρονη μνήμη στα παιδιά με αναπτυξιακή γλωσσική διαταραχή
3. Η μελέτη της οφθαλμοκίνησης για τη διερεύνηση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών
4. Η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας για τη διερεύνηση των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών
5. Η χρήση της γενετικής για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της ειδικής γλωσσικής διαταραχής, της δυσλεξίας και του αυτισμού
6. Η εφαρμογή της μοριακής γενετικής στη μελέτη της ειδικής γλωσσικής διαταραχή
7. Η εγκυρότητα των διαγνωστικών κριτηρίων για την ειδική γλωσσική διαταραχή σε σχέση με τις αναπτυξιακές επιδόσεις των εφήβων
8. Ετερογένεια της ειδικής γλωσσικής διαταραχής στην εφηβεία
9. Ενσωμάτωση στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης ή φοίτηση σε ειδικό σχολείο για παιδιά με αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές;
10. Βελτίωση των δεξιοτήτων γραμματικής σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή
11. Πρόγραμμα παρέμβασης για τη βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες
12. Προγράμματα παρέμβασης για παιδιά με πραγματολογικές γλωσσικές διαταραχές
13. Διαγνωστικά κριτήρια και παράγοντες κινδύνου
|| Λεξικό όρων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]