Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Κανόνες Κοινωνιολογικής Μεθόδου

13,93 12,54

Οι Κανόνες Κοινωνιολογικής Μεθόδου

13,93 12,54

Περιγραφή

Στο κλασικό αυτό έργο ο συγγραφέας κηρύσσει την ανεξαρτησία της κοινωνιολογία σε σχέση με τις άλλες επιστήμες και ορίζει σαν τη μελέτη των κοινωνικών γεγονότων, δηλαδή των εξωτερικών εξαναγκασμών που η κοινωνία επιβάλλει στο άτομο. Αποδίδοντας στα κοινωνικά γεγονότα εξωτερικότητα ως προς τα άτομα και χαρακτήρα εξαναγκαστικό, ο συγγραφέας χαράσσει μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κοινωνικό και στο ατομικό, και, ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τον περιορισμό του κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος σε καθολικά, γενικά φαινόμενα και όχι στην ατομική έκφρασή τους.

Περιεχόμενα

Τι είναι κοινωνικό γεγονός;
Κανόνες για την παρατήρηση των κοινωνικών γεγονότων
Κανόνες για τη διάκριση μεταξύ ομαλού και παθολογικού
Κανόνες για τη σύσταση των κοινωνικών τύπων
Κανόνες για την εξήγηση των κοινωνικών γεγονότων
Κανόνες για την προσαγωγή κοινωνιολογικών αποδείξεων

[Περισσότερα...]