Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία

19,91 17,92

Εισαγωγή στην Ψυχοκοινωνιολογία

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31351
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-87-5
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   804187
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   361
Περιγραφή

Ο συγγραφέας συζητά με ζωντάνια τη δυναμική της ανάδυσής της εν μέσω άλλων πλούσιων επιστημονικών ρευμάτων που ασχολήθηκαν και ασχολούνται με συναφή θέματα, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη για τις άρρηκτες σχέσεις της με γειτονικά πεδία και παρουσιάζοντας, εν κατακλείδι, διεξοδικά τρία μείζονος σημασίας ζητήματα των επιστημών του ανθρώπου, η κατανόηση των οποίων προϋποθέτει τόσο την ευαισθησία μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης όσο και την πληρότητα της διεπιστημονικότητας: φύση και πολιτισμός, σύμβολα και συμβολισμός, το ζήτημα της αλλαγής.

Περιεχόμενα

Η ψυχοκοινωνιολογία: επιστήμη αρμός και επιστήμη της αλληλεπίδρασης
Εννοιακά και μεθοδολογικά πλαίσια
Το πρόσωπο και η ταυτότητά του
Διαπροσωπικές σχέσεις και έλξεις
Η έννοια της ομάδας
Οι κανόνες και οι διεργασίες επιρροής
Ρόλοι και συγκρούσεις ρόλου
Η επικοινωνία. Οι γλώσσες της – Τα δίκτυά της
Οι στάσεις
Γνώμες, στερεότυπα και κοινωνικές αναπαραστάσεις
Κοινωνικές πρακτικές και τελετουργικές συμπεριφορές
Φύση και πολιτισμός
Τα σύμβολα και το πρόβλημα του συμβολισμού
Το ζήτημα της αλλαγής

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες