Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Οικολογία

20,90 18,81

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγικό εγχειρίδιο που περιέχει όλα τα κύρια θέματα της Οικολογίας και αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων από όσους θέλουν να έχουν άποψη και θέση απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα που ανακύπτουν σήμερα. Γράφτηκε για να διαβαστεί από όλους καθώς είναι αρκετά εκλαϊκευμένο -χωρίς να είναι απλοϊκό-, μπορεί, δηλαδή, να διαβαστεί άνετα και από μη ειδικούς, που έχουν ή θέλουν ν’ αποκτήσουν μια σχέση με την Οικολογία και με βασικά περιβαλλοντικά θέματα.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων
Πρόλογος
Σημείωμα του μεταφραστή
Οικοσυστήματα
Ανακύκλωση θρεπτικών
Παραγωγικότητα
Οικολογική διαδοχή
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 1: Εισαγωγή, φως και θερμοκρασία
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 2: Νερό, άνεμος, έδαφος και τοπογραφία
Οικολογία πληθυσμών
Εξέλιξη
Στρατηγικές επιβίωσης
Μορφώματα μετανάστευσης και εξάπλωσης
Τα σημαντικότερα φυσικά οικοσυστήματα
Βρετανικές βιοκατοικίες
Τεχνικές ανάλυσης και δειγματοληψίας
Ο άνθρωπος ως οικολογικός παράγοντας
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων

[Περισσότερα...]

Γιατί δεν εφαρμόζονται οι νόμοι;

29,86 26,87