Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομικές Μετανάστριες στην Ελλάδα

4,98 4,48

Οικονομικές Μετανάστριες στην Ελλάδα

4,98 4,48

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1144-6
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551252
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   284
Περιγραφή

Η εποχή μας είναι μια εποχή σοβαρών πολιτισμικών αλλαγών και αναζητήσεων, καθ’ όσον η παγκοσμιοποίηση παίρνει πολλές μορφές που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως την κοινωνική και εθνική μας ταυτότητα και τις λειτουργικές δομές των κρατών που εμπλέκονται. Οι θεματικές δομές που θίγει ο παρών τόμος, δηλαδή το ποιος είσαι, ποιοι είναι οι γονείς σου, ποιος είναι ο τόπος όπου γεννήθηκες, ποια γλώσσα μιλάς, σκιαγραφούν το περίγραμμα μιας θεώρησης του ανθρώπου, μέσα στην οποία συνυπάρχουν ατομική και συλλογική ταυτότητα. Η γλώσσα πλέκει τα νήματα της επικοινωνίας, δημιουργώντας την αίσθηση της κατανόησης και του συλλογικού. Η γλώσσα αποτελεί τον κώδικα επικοινωνίας, το πρωταρχικό πολιτισμικό στοιχείο στον άνθρωπο. Η μετανάστευση δεν είναι ανεξάρτητο στοιχείο από τα παραπάνω. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία σχετικά με την κοινωνική πολιτιστική ζωή των μεταναστριών στη χώρα υποδοχής και την εκπαίδευσή τους. Αυτή η ομάδα, εκτός εξαιρέσεων, δεν έχει αποτελέσει ένα συστηματικό αντικείμενο μελέτης και πανελλήνιας έρευνας ως προς την κοινωνικο-πολιτισμική και εκπαιδευτική πολιτική. Από μικρές μεμονωμένες έρευνες έχει διαπιστωθεί όμως ότι σημαντικός αριθμός οικονομικών μεταναστριών στην Ελλάδα ενδιαφέρονται να βελτιώσουν το κοινωνικό τους προφίλ, εμφανίζονται δραστήριες, εργατικές, και έχουν ενταχθεί πιο εύκολα από τους άνδρες μετανάστες στη χώρα υποδοχής. Η εκπαίδευση και η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας βοήθησε σημαντικά, δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση και προσδοκίες για το μέλλον.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Αντί χαιρετισμών
Κοινωνική ταυτότητα – υπερ-ταυτότητα και πολιτισμός. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις
Εκπαίδευση και πολιτισμός – δυο προσδιοριστικά στοιχεία της Εθνικής Ταυτότητας
Ο ρατσισμός και ο αντισημιτισμός στο 19ο και 20ό αιώνα
Πολυπολιτισμικές κοινωνίες και ρατσισμός. Αντι-ρατσισμός και πολιτικές καταστολής
Πολυπολυτισμικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Οικονομικές μετανάστριες στην Ελλάδα και η εκπαίδευσή τους
Η δια βίου μάθηση σε γυναίκες μετανάστριες μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και του φύλου
Η ένταξη της γυναίκας μετανάστριας στην οικονομική ζωή της χώρας υποδοχής
Οι μετανάστριες στην ελληνική κοινωνία: αναφορές, εμπειρίες και προτάσεις
Η προσφορά της μετανάστριας και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Προβλήματα και προοπτικές
Το Ιστορικό Αρχείο του Λυκείου των Ελληνίδων και τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για γυναίκες ομογενείς και αλλοδαπές στην Ελλάδα του σήμερα
Η κοινωνική ένταξη, οι συνθήκες διαβίωσης των αλλοδαπών γυναικών: Η περίπτωση του νυκτερινού δημοτικού σχολείου Φ.Σ. "Παρνασσός"
Καβάφη "Ιθάκη" – Ανάλυση του ποιήματος
Αναφορές μεταναστριών για την εκπαίδευσή τους και τη ζωή τους στην Ελλάδα
Εκπαίδευση – οδηγίες – στοιχεία και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της διακίνησης των γυναικών (trafficking)

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες