Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικο-Δομώντας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών

21,89 19,70

Οικο-Δομώντας τις Έννοιες των Φυσικών Επιστημών

21,89 19,70

Περιγραφή

Το βιβλίο περιλαμβάνει μια παγκόσμια σύνοψη των ιδεών των παιδιών για τις κυριότερες έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη: η ζωή και οι διαδικασίες της, τα υλικά και οι ιδιότητές τους και οι φυσικές διαδικασίες. Μπορεί να αποτελέσει βιβλίο αναφοράς σε όλους όσους ασχολούνται με τη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, είτε βρίσκονται στην αρχική τους εκπαίδευση είτε διδάσκουν στα σχολεία.

Περιεχόμενα

Οι ιδέες των παιδιών για τη ζωή και τις διαδικασίες της
Οι ιδέες των παιδιών για τα υλικά και τις ιδιότητές τους
Οι ιδέες των παιδιών για τις φυσικές διαδικασίες

[Περισσότερα...]