Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες

20,00 18,00

Η Θεωρία της Δραστηριότητας και οι Φυσικές Επιστήμες

20,00 18,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77113750
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1965-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557355
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   375
Περιγραφή

Η ερευνητική ομάδα @fise group (Activity Theory in Formal and Informal Science Education) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκαινιάζει με το παρόν βιβλίο τη σειρά «Κοινωνικο-πολιτισμικοί διάλογοι στην STEAM Εκπαίδευση» (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Κεντρικός στόχος του βιβλίου είναι η δημιουργία μιας νέας agenda για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με θεωρητικό πλαίσιο την Πολιτισμική-Ιστορική Θεωρία της Δραστηριότητας. Η θεωρία αναλύεται από τον Vygotsky έως τον Engeström και τη διεθνή κοινότητα ISCAR. Η πράξη συνυφαίνεται σε τέσσερις ολοκληρωμένες έρευνες και μία εν τω γίγνεσθαι, οι οποίες αναπτύσσουν νέα μεθοδοδολογία στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Φυσικές Επιστήμες. Καινοτόμες δράσεις «ανοίγουν» το σχολείο στην τοπική κοινότητα, στο μουσείο, στον βιότοπο και στο ψηφιακό περιβάλλον μάθησης. Το βιβλίο απευθύνεται σε ειδικούς, ερευνητές και ειδικότερα σε εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, προτείνει ένα νέο επιστημολογικό γλωσσάρι για τους όρους δραστηριότητα, διαμεσολάβηση, εργαλείο, αντικείμενο, perezhivanie, πράξη vs πρακτική. Η καινοτομία του βιβλίου συναρτάται με άλλα σύγχρονα ρεύματα όπως critical theory, the transformative mind, social change, καθώς επίσης και με τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Agenda 2030).

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Θεωρητικοί διάλογοι
Επεκτατική μάθηση δραστηριοτήτων ηλεκτρομαγνητισμού
Σχεδιασμός και ανάλυση δράσεων για το νηπιαγωγείο
Το κινούμενο σχέδιο ως διαμεσολαβητικό εργαλείο στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης
Συστήματα διαχείρισης μάθησης και αλληλεπίδρασεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
Διαλεκτικές μουσειακές συναντήσεις
Επίλογος
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες