-40%

Γλώσσα Νεοελληνική

Γλώσσα Νεοελληνική

5,10

In stock
Σχεδιαγράμματα, Κείμενα, Ασκήσεις για τη Γλώσσα και την Έκθεση στο Γυμνάσιο. Γ΄ Γυμνασίου

5,10

Προβολή καλαθιού
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-0964-8
Έκδοση:   1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2002
Κωδ. καταλόγου:   9110321
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   200

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η διδασκαλία και μελέτη της νεοελληνικής μας γλώσσας απαιτεί καλά υλικά και σωστή μέθοδο. Το βιβλίο αυτό συμπληρώνοντας και αναλύοντας τις ενότητες του σχολικού, επιχειρεί μια συστηματικότερη επεξεργασία της διδακτέας ύλης. Τα στοιχεία που προσθέτει σε κάθε ενότητα είναι τα εξής: 1) Συγκεντρωτικούς πίνακες – διαγράμματα για τα βασικά αντικείμενα διδασκαλίας, 2) Συμπλήρωση και συστηματική κατάταξη του λεξιλογίου της εκάστοτε ενότητας, 3) Αποσπάσματα από λογοτεχνικά ή επίκαιρα δημοσιογραφικά κείμενα με περιεχόμενο ενδιαφέρον και σχετικό με το θέμα κάθε ενότητας, συνοδευόμενα από σχετικές ερωτήσεις και από ένα θέμα έκθεσης, 4) Τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου με τις απαντήσεις τους αναλυτικά, 5) “Φύλλα ελέγχου και αξιολόγησης των γνώσεων”, 6) Αρκετές ενότητες, τέλος, συνοδεύονται και από μια έκθεση μαθητή, επιλεγμένη από τους ίδιους τους μαθητές με κριτήριο τα ενδιαφέροντα και τις ευαισθησίες τους. Η Γλώσσα Νεοελληνική φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο δουλειάς τόσο στους φιλόλογους όσο και στους μαθητές, στους οποίους απευθύνεται.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ανακαλύψεις – εφευρέσεις
Μέσα επικοινωνίας
Οικολογία
Ελλάδα-Ευρώπη
Τύπος, δημοσιογραφία, μέσα ενημέρωσης
Εμείς και οι άλλοι
Υπηρεσίες, υπάλληλοι, έγγραφα
Η ζωγραφική