Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

22,90 20,61

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση

22,90 20,61

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31881
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-21-9
  • Έκδοση:
   3η ανατύπωση, Αύγουστος 2003 || 1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   804121
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   350
Περιγραφή

Στο βιβλίο επιχειρείται η σύνθεση θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την τελευταία δεκαετία για το ζήτημα της μύησης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας στις Φυσικές Επιστήμες. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται και αναλύονται τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και να κατανοήσουμε τη σκέψη και τη δράση των νηπίων όταν αντιμετωπίζουν ιδιότητες αντικειμένων και υλικών, φαινόμενα του φυσικού κόσμου και έννοιες των Φυσικών Επιστημών. Προσεγγίζονται ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και όσες από τις βασικές της έννοιες έχουν διαστάσεις χρήσιμες για την εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Γίνεται αναφορά σε ορισμένα ψυχολογικά και επιστημολογικά ρεύματα για τη μάθηση τα οποία ασκούν επιρροή στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες για τους θεσμούς της προσχολικής εκπαίδευσης. Προσδιορίζονται τα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά τριών διδακτικών στρατηγικών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις Φυσικές Επιστήμες για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και παρουσιάζεται μια μεγάλη σειρά δραστηριοτήτων σε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα (τήξη, εξαέρωση, θερμική διαστολή και συστολή, φως, σκιές, εναλλαγή ημέρας-νύχτας, τριβή ολίσθησης, ελατήρια, μαγνήτες, νερό, κύλινδροι και τάβλες, διάλυση, απλά μετεωρολογικά φαινόμενα, αέρας, μετακινήσεις των αντικειμένων, μετασχηματισμοί των υλικών κ.λπ.).

Περιεχόμενα

Προσχολική εκπαίδευση και φυσικές επιστήμες
Διδακτικές, επιστημολογικές, ψυχολογικές διαστάσεις: Η διδακτική των φυσικών επιστημών και η μύηση σ’ αυτές
Θεμελιώδεις έννοιες
Θεωρίες μάθησης και οι επιδράσεις τους στις διδακτικές στρατηγικές για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση
Οι εμπειριστικού χαρακτήρα διδακτικές προσεγγίσεις
Διδακτικές στρατηγικές βασισμένες στη θεωρία του Piaget
Η στρατηγική της αντιμετώπισης των στόχων-εμποδίων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες