Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, τόμος 1

49,77 44,79

Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική, τόμος 1

49,77 44,79

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31424
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1162-0
  • Έκδοση:
   1η βελτιωμένη ανατύπωση, Σεπτέμβριος 2008 ||1η, Ιούλιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550556
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   355
Περιγραφή

Το διδακτικό εγχειρίδιο των Burda – Wyploz για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Μακροοικονομική συμπληρώνει το κενό που υπάρχει μεταξύ της συσχέτισης της θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα και τα πρακτικά προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει modus vivendi στα μακροοικονομικά υποδείγματα, το νομισματικό (monetary) υπόδειγμα χρησιμοποιείται εκτενώς από τους ακαδημαϊκούς και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θεσμικοί εταίροι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Το βιβλίο ενσωματώνει θεωρητικά και εμπειρικά θέματα των σύγχρονων οικονομιών, όπως η ευρωπαϊκή αθέλητη ανεργία, ο ατελής ανταγωνισμός, η στόχευση του πληθωρισμού, η καμπύλη Phillips, η μοντέρνα μονεταριστική άποψη, η νέα Κεϋνσιανή θεώρηση, η αναγκαιότητα της μικροοικονομικής θεμελίωσης της μάκρο θεωρίας και η αξιολόγηση της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής.

Περιεχόμενα

Κατάλογος σχημάτων
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος πλαισίων
Πρόλογος του επιμελητή της έκδοσης
Πρόλογος για την 4η έκδοση
Εισαγωγή στη μακροοικονομική θεωρία: Τι είναι η μακροοικονομική θεωρία, Μακροοικονομικοί λογαριασμοί
Η πραγματική μακροοικονομία: Οικονομική μεγέθυνση, Αγορές εργασίας και ανεργία, Δανεισμός, δανειοδότηση και εισοδηματικοί περιορισμοί, Ζήτηση του ιδιωτικού τομέα: κατανάλωση και επένδυση, Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία
Χρήμα: Χρήμα και ζήτηση χρήματος, Η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική

[Περισσότερα...]

Έγραψαν

“Για ευρωπαίους φοιτητές, δεν υπάρχει εφάμιλλό του”
C.G. Devries, Tinbergen Institute, Ολλανδία

“Ξεκάθαρη αναλυτική παρουσίαση ιδιαίτερα σύνθετων θεμάτων, πλούσια εικονογραφημένο, με εμπειρικά δεδομένα”
G.M. Popelier, Open University, Ολλανδία

“Τα παγκόσμια πραγματικά παραδείγματα είναι εξαιρετικά, όπως άλλωστε και η έμφαση στην ευρωπαϊκή οικονομία”
Juuso Vataja, Πανεπιστήμιο της Βάασα, Φινλανδία

“Το εύρος των υπό συζήτηση θεμάτων είναι σπουδαίο”
Andrew Newell, University of Sussex, Μεγάλη Βρετανία