Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

29,11 26,20

Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση

29,11 26,20

Περιγραφή

…Η ευρωπαϊκή διάσταση συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία και την προοπτική ενός νέου συλλογικού υποκειμένου, του “ευρωπαίου πολίτη”, με τη διαμόρφωση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας, της “ευρωπαϊκής ταυτότητας”, με τη συγκρότηση ενός νέου πεδίου διαλόγου, αυτού της “ευρωπαϊκής δημοσιότητας”, με τη θέσμιση ενός νέου πολιτειακού μορφώματος, αυτού της “ευρωπαϊκής πολιτείας”…

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Ευρωπαϊκή διάσταση: εννοιολογική προσέγγιση
Η ιδέα της Ευρώπης. Καταγωγή, εξέλιξη, διαστάσεις
Η ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Αναζητώντας την "ταυτότητα" της σύγχρονης και της ενωμένης Ευρώπης
Η Ευρώπη και η παγκοσμιοποίηση της κουλτούρας
Η εκπαιδευτική διάσταση της Ευρώπης, Μια ιστορική συγκριτική προσέγγιση
Η Ευρώπη στο σχολείο και η διδασκαλία για την Ευρώπη
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]