Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο με Πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας

2,00 1,80

Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο με Πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας

2,00 1,80

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-10-0109-3
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   300405
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   325
Περιγραφή

Με το δίτομο αυτό έργο ο συγγραφέας επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τους καθηγητές γυμνασίων, στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό έργο τους, τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, δηλαδή Φυσική, Χημεία και Βιολογία. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου, ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι βασικοί παράγοντες, όπως: Να εξυπηρετούνται πλήρως οι σκοποί του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο. Τα εποπτικά όργανα, οι χημικές ουσίες, τα διάφορα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των πειραμάτων να υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια ή η προμήθειά τους να είναι σχετικά εύκολη. Να εξυπηρετείται ή και να συμπληρώνεται η θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος με προεκτάσεις σε εργασίες εμπέδωσης. Για την εκτέλεση των πειραμάτων να απαιτείται όσο το δυνατόν λιγότερος χρόνος. Να βελτιώνεται η παιδαγωγική κατάρτιση και η διδακτική δεξιοτεχνία του διδάσκοντα, ιδιαίτερα, στην αξιοποίηση των πειραμάτων. Να ενισχύεται η επιστημονική υποδομή του χρήστη. Κατά την περιγραφή των πειραμάτων ακολουθήθηκε η διάταξη: Τίτλος (ή σκοπός) του πειράματος. Στόχος ή στόχοι του πειράματος. Εισαγωγικές γνώσεις (δίνονται βασικές θεωρητικές πληροφορίες). Απαιτούμενα όργανα και υλικά. Εκτέλεση του πειράματος. Το κείμενο συνοδεύεται από πλούσια και ιδιαίτερα κατατοπιστική εικονογράφηση, κυρίως με τη μορφή σχεδίων, για τα διάφορα στάδια ή φάσεις των πειραμάτων. Ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια κάθε δάσκαλου και καθηγητών φυσικών επιστημών.

Περιεχόμενα

Ύλη και ενέργεια
Θερμικά φαινόμενα
Φωτεινά φαινόμενα
Μηχανικά φαινόμενα
Ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα
Μηχανικά φαινόμενα στα ρευστά
Βιολογικά φαινόμενα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες