Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ο Ελληνικός Χορός

44,78 40,30

Ο Ελληνικός Χορός

44,78 40,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31835
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0907-9
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9566103
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   604
Περιγραφή

Η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις μιας προβληματικής που μπορεί να στηρίξει μια δομική-μορφολογική και τυπολογική προσέγγιση της χορευτικής μορφής. Πρόκειται για μια προσέγγιση με σχετική αυτοτέλεια της οποίας το δομικό πρότυπο είναι γραμμικό. Μέσω αυτής επιδιώκεται η αποκάλυψη και κωδικοποίηση των ουσιαστικών και ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της φύσης των χορών και της δομής τους. η μελέτη αυτή, ως μια ξεχωριστή αναζήτηση στα προβλήματα του Ελληνικού χορού, βασίζεται στο συνδυασμό επιστημονικών τρόπων έρευνας και τεχνικών ανάλυσης που προέρχονται από το χώρο των Επιστημών της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Λογοτεχνίας, της Χορολογίας, της Μουσικολογίας, της Δομικής Γλωσσολογίας και της Τυπολογίας. Η καινοτομία της έγκειται σε 4 σημεία: 1) προσεγγίζει το πρόβλημα με βάση την “εκ των έσω” ανάλυση της μορφής, 2) στηρίζεται άμεσα στην έννοια του τύπου ή προτύπου και τον χρησιμοποιεί ως βασική μονάδα διαίρεσης του μελετώμενου χορευτικού υλικού και της ταξινόμησή του, 3) προτείνει μια διαφορετική μέθοδο ανάλυσης και προσέγγισης του χορευτικού ύφους με βάση τις μεταβλητές και σταθερές ιδιότητες της δομής και μορφής των χορών και 4) μεταφέρει και εφαρμόζει για πρώτη φορά στην έρευνα της Χορολογικής επιστήμης στοιχεία από το μοντέλο ανάλυσης αφηγηματικού λόγου του V. Propp.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η μέθοδος ανάλυσης και τα δεδομένα
Η μορφή του χορού "στα τρία"
Μέθοδος ταξινόμησης και το χορευτικό υλικό
Η συνθετική διάσταση του αναλυόμενου υλικού – Η τεκμηρίωση του όρου τύπου "στα τρία"
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Σημειώσεις
Βιβλιογραφία
Δισκογραφία
Παράρτημα 249-602: Μουσικές καταγραφές – κινητογράμματα – πίνακες
Σημειώσεις
Πίνακας μουσικών καταγραφών

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες