Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Ελληνικές Περιφέρειες

16,96 15,26

Οι Ελληνικές Περιφέρειες

16,96 15,26

  • Κωδ. Ευδόξου:
   67675
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1306-8
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550576
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   220
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό διερευνάται η πραγματική σύγκλιση των ελληνικών περιφερειών στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και την ένταξη της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Αποτυπώνονται λεπτομερώς οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις που αφορούν στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο για την περίοδο 1995-2003. από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει ότι οι περιφερειακές αποκλίσεις περιορίζονται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, προτείνονται συγκεκριμένες κατευθύνσεις πολιτικής που προωθούν την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών και συνδέονται με τις ευρωπαϊκές διαρθρωτικές ενισχύσεις. Γίνεται ποσοτική εκτίμηση της κατανομής στις περιφέρειες των πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι ευρωπαϊκοί διαρθρωτικοί πόροι ενισχύουν περισσότερο τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Τέλος, προσδιορίζεται ένας ποσοτικός στόχος περιφερειακής ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Οικονομική μεγέθυνση, σύγκλιση και πολιτική
Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα: 1995-2003
Παρεμβάσεις για την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών
Γενικά συμπεράσματα
Παράρτημα
Βιβλιογραφικές αναφορές

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες