εξώφυλλο Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τόμος 2

Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τόμος 2

  • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνικοεπαγγελματική Εκπαίδευση. Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1959, 1964, 1976/77, 1985, 1997/98

43,80 39,42

Περιγραφή

Η μελέτη στον τόμο αυτό εστιάζεται στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των ετών 1959, 1964, 1976-77 και 1985. Παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι εισηγητικές εκθέσεις των σχετικών με τις παραπάνω προσπάθειες εκπαιδευτικών νομοσχεδίων, καθώς και επιλεγμένα αποσπάσματα των συζητήσεων στη Βουλή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα στη σειρά "Τεκμήρια – Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
Πρόλογος Γ΄ έκδοσης
Εισαγωγή – Ερωτήματα
Οργάνωση και θεωρητικό πλαίσιο μελέτης
Θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1959
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1964
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1976-77
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1985
Μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1997-98
Καταληκτικά συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, τόμος 2

43,80 39,42