Εκπαιδευτικές Ανισότητες & Κοινωνική Δικαιοσύνη

13,00 11,70

In stock
Μια μελέτη των ερευνητικών δεδομένων για τη μαθησιακή συμπεριφορά και επίδοση των μαθητών

13,00 11,70

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   68377012
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1744-8
Έκδοση:   1η, Μάρτιος 2016
Κωδ. καταλόγου:   9557320
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   224

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση του βαθμού απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης από την τυπικά θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Στο πρώτο ήμισυ του βιβλίου οριοθετούνται νοηματικά η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η σχέση της τελευταίας με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μισό, μέσω της αναδίφησης στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, εξετάζεται ο βαθμός που η ακαδημαϊκή επίδοση και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου – ως δείκτες της γνωστικής και μαθησιακής συμπεριφοράς – διαμορφώνονται υπό τη στατιστικώς σημαντική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, κατάσταση που συνιστά το μέτρο ή το κριτήριο για το βαθμό που αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική παιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Από τις πρώτες παραδοχές της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία ως τους σύγχρονους προβληματισμούς για τις εκπαιδευτικές ανισότητες
Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη: σημασιολογική αποσαφήνιση και σύνδεση με [Περισσότερα…]