Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εκπαιδευτικές Ανισότητες & Κοινωνική Δικαιοσύνη

13,00 11,70

Εκπαιδευτικές Ανισότητες & Κοινωνική Δικαιοσύνη

 • Μια μελέτη των ερευνητικών δεδομένων για τη μαθησιακή συμπεριφορά και επίδοση των μαθητών

13,00 11,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68377012
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1744-8
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557320
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   224
Περιγραφή

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εκτίμηση του βαθμού απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης από την τυπικά θεσμοθετημένη εκπαίδευση. Στο πρώτο ήμισυ του βιβλίου οριοθετούνται νοηματικά η δικαιοσύνη και η κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η σχέση της τελευταίας με την εκπαίδευση. Στο δεύτερο μισό, μέσω της αναδίφησης στην ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, εξετάζεται ο βαθμός που η ακαδημαϊκή επίδοση και η διάθεση του ελεύθερου χρόνου – ως δείκτες της γνωστικής και μαθησιακής συμπεριφοράς – διαμορφώνονται υπό τη στατιστικώς σημαντική επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος, κατάσταση που συνιστά το μέτρο ή το κριτήριο για το βαθμό που αποδίδεται κοινωνική δικαιοσύνη στη σχολική παιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά
Από τις πρώτες παραδοχές της σχέσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία ως τους σύγχρονους προβληματισμούς για τις εκπαιδευτικές ανισότητες
Δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη: σημασιολογική αποσαφήνιση και σύνδεση με την εκπαίδευση
Βιβλιογραφική έρευνα για την επίδραση της οικογένειας στην ακαδημαϊκή επίδοση και τη διάθεση του χρόνου των μαθητών
Συζήτηση – Συμπεράσματα
Επιλογικά
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες