Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στον Σχεδιασμό της Διδασκαλίας στην Κοινωνιολογία

32,00 28,80

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εισαγωγή στον Σχεδιασμό της Διδασκαλίας στην Κοινωνιολογία

32,00 28,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94689372
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2106-3
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Μάιος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557383
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σελίδες:
   583
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να συμβάλει στον διδακτικό σχεδιασμό του μαθήματος της Κοινωνιολογίας και να καλύψει το κενό που υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία. Σε αυτό αναλύονται οι βασικές διαστάσεις και έννοιες του μαθησιακού πλαισίου υπό το πρίσμα των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διδακτικές και παιδαγωγικές προκείμενες του μαθησιακού πλαισίου της Κοινωνιολογίας και προτείνεται ένα μετασχηματιστικό μοντέλο διδασκαλίας. Το συγκεκριμένο μοντέλο, μέσω των αναλύσεων
των κοινωνικών προσεγγίσεων στο σχολικό πλαίσιο, υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κριτικού πολίτη, που θα έχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά και ερμηνευτικά εργαλεία για να προσεγγίσει τη σύνθετη και δυναμικά μεταβαλλόμενη παγκοσμιοποιημένη κοινωνική πραγματικότητα, στην οποία η διακινδύνευση στη ζωή των ατόμων διαμορφώνει συνθήκες προνομιούχων και μη. Σε αυτό συμβάλλει το πλαίσιο του περιεχομένου του μαθήματος της Κοινωνιολογίας που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διαμεσολαβήσει στις κοινωνικές αναλύσεις που είναι αναγκαίο να πραγματοποιούν οι μαθητές στο σύγχρονο μετανεωτερικό περιβάλλον και να προσδώσει στους αυριανούς κοινωνικούς μετέχοντες εκείνα τα αναγκαία χαρακτηριστικά για την ενεργητική συμμετοχή τους στην ποιοτική αναβάθμιση και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εκπαίδευση και κοινωνιολογία
Η κοινωνιολογία στην Ελλάδα
Θεωρίες μάθησης
Σχολική επίδοση
Διδασκαλία και εκπαίδευση
Σχεδιασμός διδασκαλίας
Άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες