Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διεθνείς Οργανισμοί

39,81 35,83

Διεθνείς Οργανισμοί

39,81 35,83

Περιγραφή

Το βιβλίο των A. LeRoy Bennett και James Oliver, η πρωτότυπη έκδοση του οποίου ανήκει στον Prentice Hall, έναν από τους πιο σημαντικούς εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως, έτυχε της αναγνώρισης που του άξιζε από τη πρώτη του έκδοση. Το βιβλίο, που διανύει καθόλου τυχαία την έβδομη έκδοσή του, χρησιμοποιείται ως ένα από τα βασικά εγχειρίδια μελέτης των διεθνών οργανισμών από ακαδημαϊκούς δασκάλους, ερευνητές και φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διεθνών σπουδών. Βασικό πλεονέκτημα του βιβλίου με βάση την διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί η περιεκτική και απλή παρουσίαση των διεθνών οργανισμών. Αυτή συνοδεύεται από τη προσπάθεια των A. LeRoy Bennett και James Oliver να περιγράψουν την ιστορική εξέλιξη των διεθνών οργανισμών, και την εσωτερική λειτουργία τους με συστηματική και εύληπτη αναφορά στην ανάλυση της θεσμικής τους διάρθρωσης και στα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και της δράσης τους. Ένα εξ ίσου σημαντικό πλεονέκτημα του βιβλίου είναι η καταγραφή της δράσης των διεθνών οργανισμών, παγκόσμιων και περιφερειακών η γενικών και ειδικευμένων, στη προσπάθειά τους να διαχειριστούν και να επιλύσουν σημαντικά ζητήματα της διεθνούς ατζέντας. Με οδηγό τη πολυετή ερευνητική και διδακτική εμπειρία τους, οι συγγραφείς ικανοποιούν τις απαιτήσεις του χρήστη ενός τέτοιου εγχειριδίου αφού επιλέγουν να συζητήσουν την εμπλοκή των διεθνών οργανισμών στη διαχείριση κρίσιμων διεθνών προβλημάτων – όπως είναι οι διεθνείς διαφορές, απειλές και συγκρούσεις, παραδοσιακές και σύγχρονες, ο αφοπλισμός και ο περιορισμός των εξοπλισμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ανάπτυξη τους διεθνούς δικαίου, το ζήτημα της διαχείρισης των σπανιζόντων παγκόσμιων πόρων καθώς επίσης σοβαρά περιβαλλοντολογικά, αναπτυξιακά και παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Εισαγωγή
Ένα μεγάλο πείραμα: Η κοινωνία των Εθνών
Η δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών
Βασικές αρχές και οργάνωση της Ηνωμένων Εθνών
Βασικά θέματα των Ηνωμένων Εθνών
Ειρηνική διευθέτηση των διαφορών
Η συλλογική ασφάλεια και οι εναλλακτικές μορφές της
Η επιδίωξη της δικαιοσύνης με βάση το διεθνές δίκαιο
Ελέγχοντας τα μέσα διεξαγωγής του πολέμου
Εναλλακτικές μορφές περιφερειοποίησης
Παγκοσμιοποίηση, διεθνισμός και διεθνής οργάνωση
Προάγοντας την οικονομική ευημερία
Η διαχείριση των παγκόσμιων πόρων
Η διαχείριση των διεθνών κοινωνικών προβλημάτων
Ανθρώπινα δικαιώματα και ο αγώνας για αυτοδιάθεση
Η διοίκηση, το προσωπικό και η αναζήτηση ηγεσίας στους διεθνείς οργανισμούς
Ανασκόπηση και προοπτική της διεθνούς οργάνωσης

[Περισσότερα...]