Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες

17,86 16,07

Διδακτικές Προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες

17,86 16,07

Περιγραφή

Τα θέματα του βιβλίου δομούνται σε τρεις άξονες: α) έννοιες σχετικές με την οντολογία των φυσικών γεγονότων και τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές δομούν τις έννοιες, β) ιστορικο-επιστημολογική συνιστώσα και ζητήματα από τις νέες τεχνολογίες, γ) σύγχρονοι προβληματισμοί σε ζητήματα σχετικά με τη μάθηση και τη διδασκαλία.

Περιεχόμενα

Οντολογία και οικοδόμηση των ιδεών
Ιστορία και μεθοδολογία φυσικών επιστήμων
Σύγχρονες τάσεις και προβληματισμοί.

[Περισσότερα...]