Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία

39,81 35,83

Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία

39,81 35,83

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12508305
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1447-8
  • Έκδοση:
   2η, Οκτώβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571076
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   607
Περιγραφή

Η αναγνώριση της σημασίας των διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στην ψυχολογία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι έγκυρη ψυχολογία είναι αυτή η οποία αντλεί τα δεδομένα της από το μέγιστο δυνατό εύρος πηγών και στη συνέχεια προχωρεί σε μια αντίστοιχα ευρεία κοινοποίηση των συμπερασμάτων της, με σεβασμό στις πολιτισμικές κληρονομιές του παγκόσμιου ακροατηρίου. Το βιβλίο δίνει στο χώρο της κοινωνικής ψυχολογίας μια ενδιαφέρουσα διάσταση: αυτή που εξετάζει από διαφορετικές πολιτισμικές οπτικές τα κοινωνικά φαινόμενα και την αλληλεπίδραση τους με τη σκέψη, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ατόμου. Οι συγγραφείς, έμπειροι κοινωνικοί ψυχολόγοι και ερευνητές, εξετάζουν σε βάθος τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την κοινωνική ψυχολογία στο πλαίσιο των διαφορετικών πολιτισμών σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούν από τις βασικές κλασικές έρευνες και πειράματα που έχουν διεξαχθεί στα εκατό χρόνια περίπου της ιστορίας της και επιχειρούν την περαιτέρω επισκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας με μελέτες μετα-ανάλυσης. Παράλληλα πραγματοποιούν συγκρίσεις, επιχειρούν συνθέσεις και κάνουν κριτική. Στις θεματικές ενότητες του βιβλίου εξετάζονται όλα τα κύρια θέματα του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας υπό το διαπολιτισμικό πρίσμα: η μεθοδολογία της διαπολιτισμικής έρευνας, η έννοια του πολιτισμού, οι οικουμενικές διαστάσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά, ο εαυτός και η κοινωνική γνώση, η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, οι διομαδικές σχέσεις, η οργανωσιακή συμπεριφορά, τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης, οι συνέπειες της διαπολιτισμικής επαφής, οι γηγενείς ψυχολογίες και οι προοπτικές για το μέλλον. Τέλος, οι πίνακες με παραπομπές σε έρευνες, τα παραδείγματα, τα σκίτσα και η ενημερωμένη εκτενής βιβλιογραφία καθιστούν το βιβλίο ένα σημαντικό ανάγνωσμα τόσο για το εξειδικευμένο – διδάσκοντες, φοιτητές και ερευνητές – όσο και για το ευρύτερο μη ειδικό κοινό.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
Προλογικό σημείωμα
Εισαγωγή
Κάποια πρώτα βήματα προς τη διεύρυνση της βάσης δεδομένων
Πολιτισμός: η παραμελημένη έννοια
Η αναζήτηση οικουμενικών διαστάσεων στην κοινωνική συμπεριφορά
Ο εαυτός και η κοινωνική γνώση
Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
Διομαδικές σχέσεις
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Τα χαρακτηριστικά της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης
Οι συνέπειες της διαπολιτισμικής επαφής
Γηγενείς ψυχολογίες
Ενατένιση του μέλλοντος
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]