Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

24,89 22,40

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

24,89 22,40

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31105
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1093-7
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557123
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   360
Περιγραφή

Οι έννοιες της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύγχρονο ακαδημαϊκό και πολιτικό εκπαιδευτικό λόγο. Και οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Στις σχετικές επιστημονικές συζητήσεις αξιοποιούνται επιπλέον έννοιες και όροι καθώς και θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστήμες και επιστημονικά πεδία. Στη βάση αυτή αναπτύσσονται νεοφανή διαθεματικά αντικείμενα ερευνητικής ενασχόλησης και διαμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο και τα εξειδικευμένα μεθοδολογικά εργαλεία του ονομαζόμενου «ποιοτικού, ορθολογικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού».
Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές παραδοχές στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποσαφηνίζονται οι έννοιες που αξιοποιούνται από τους ερευνητές του χώρου. Ακόμη, περιγράφονται με κριτικό τρόπο τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία καθώς και οι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών σχεδίων τόσο από εθνικές κυβερνήσεις, όσο και από υπερεθνικούς οργανισμούς και σχήματα.
Επιπλέον, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες η γνώση των οποίων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το χώρο της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: η εκπόνηση δεικτών ποιότητας στην εκπαίδευση, η αξιολόγηση της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης, η αποτίμηση της συμβολής της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων, η προώθηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου, ο τρόπος χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, η συζήτηση για εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και κοινωνική συνοχή κ.ά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η συζήτηση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την ποιότητα στην εκπαίδευση και η Κοινωνία της γνώσης
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ― βασικές έννοιες
Οι θεωρήσεις για το ανθρώπινο κεφάλαιο και η ποιότητα στην εκπαίδευση
Η οικονομική αξία της εκπαίδευσης και η αξιολόγησή της
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η ζήτηση για εκπαίδευση
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η ανάλυση κόστους οφέλους ― προσωπικοί/ιδιωτικοί δείκτες ανταποδοτικότητας
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οι κοινωνικοί δείκτες ανταποδοτικότητας
Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η προσέγγιση του σχεδιασμού των ανθρώπινων πόρων
Εκπαίδευση και κατανομή των εισοδημάτων
Εκπαίδευση και οικονομική ανάπτυξη: Η συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη
Μοντέλα χρηματοδότησης και διοίκησης στην εκπαίδευση και η ποιότητά της
Ενίσχυση φοιτητών: Επιδότηση, δάνεια ή/και υποτροφίες
Χρηματοδότηση με εντολές πληρωμής ― εκπαιδευτικά κουπόνια στη σχολική εκπαίδευση
Ανθρώπινο κεφάλαιο, χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική
Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαιδευτικός σχεδιασμός
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και διαρκής και συνεχιζόμενη εκπαίδευση
Η ανάλυση κόστους αποτελεσματικότητας (ΑΚΑ) στην εκπαίδευση
Η κίνηση για τη σχολική αποτελεσματικότητα
Εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποιότητα στην εκπαίδευση
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες