Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Αξιολόγηση Αποτελεσματικότητα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση

24,89 22,40

In stock
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οικονομία

24,89 22,40

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31105
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1093-X
Έκδοση:   1η, Μάιος 2006
Κωδ. καταλόγου:   9557123
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   360

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Οι έννοιες της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων κατέχουν εξέχουσα θέση στο σύγχρονο ακαδημαϊκό και πολιτικό εκπαιδευτικό λόγο. Και οι δύο αυτές έννοιες συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Στις σχετικές επιστημονικές συζητήσεις αξιοποιούνται επιπλέον έννοιες και όροι καθώς και θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστήμες και επιστημονικά πεδία. Στη βάση αυτή αναπτύσσονται νεοφανή διαθεματικά αντικείμενα ερευνητικής ενασχόλησης και διαμορφώνεται το θεωρητικό πλαίσιο και τα εξειδικευμένα μεθοδολογικά εργαλεία του ονομαζόμενου «ποιοτικού, ορθολογικού και αποτελεσματικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού».
Στο παρόν σύγγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές παραδοχές στο πεδίο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και αποσαφηνίζονται οι έννοιες που αξιοποιούνται από τους ερευνητές του χώρου. Ακόμη, περιγράφονται με κριτικό τρόπο τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία καθώς και οι τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων και εκπαιδευτικών σχεδίων τόσο από εθνικές κυβερνήσεις, όσο και από υπερεθνικούς οργανισμούς και σχήματα.
Επιπλέον, αναπτύσσονται θεματικές ενότητες η γνώση των οποίων αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με το χώρο της εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: η εκπόνηση δεικτών ποιότητας στην εκπαίδευση, η αξιολόγηση της οικονομικής αξίας της εκπαίδευσης, η αποτίμηση της συμβολής της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη, ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ανθρώπινων πόρων, η προώθηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου, ο τρόπος χρηματοδότησης στην εκπαίδευση, η συζήτηση για εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και κοινωνική συνοχή κ.ά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Η συζήτηση για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την ποιότητα στην εκπαίδευση και η Κοινωνία της γνώσης
Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ― βασικές έννοιες
[Περισσότερα…]

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: