Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αποτελεσματικά Σχολεία και Εκπαιδευτικοί

11,94 10,75

Αποτελεσματικά Σχολεία και Εκπαιδευτικοί

11,94 10,75

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο προσεγγίζει κριτικά τις έρευνες σχολικής αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, προσπαθεί να διερευνήσει εθνογραφικά τρία γυμνάσια. Αναδεικνύονται τρεις διαφορετικοί εκπαιδευτικοί μικρόκοσμοι, όπου φαίνεται ότι η «νομοταγής» προσκόλληση στη διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος, χωρίς διαμεσολαβή-σεις, δεν παράγει αξιόλογες μορφωτικές πρακτικές. Η αλλαγή των μορφωτικών πρα-κτικών του σχολείου και του τρόπου εργασίας των εκπαιδευτικών, στην κατεύθυνση της γνήσιας συνεργατικής κουλτούρας, υπάρχει μόνο ως στοιχείο της «κουλτούρας της αντίστασης» στην κυρίαρχη εκπαιδευτική ιδεολογία και πρακτική.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Πρόλογος
Έρευνες σχολικής αποτελεσματικότητας: Κριτική θεώρηση
Η έρευνα και η μεθοδολογία της
Διεύθυνση, σύλλογος διδασκόντων και σχολική ζωή
Η διδασκαλία στον "Πόρο"
Η λειτουργία του "Ξένιου"
"Λυσιτέλειο": Διεύθυνση, σύλλογος διδασκόντων, σχολική ζωή
Η διδασκαλία στο "Λυσιτέλειο"
Σημειώσεις αναστοχασμού
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες