Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή

22,89 20,60

Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31111
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1142-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551254
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   372
Περιγραφή

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες κοινωνίες, η μεταβολή στην κοινωνική θέση των γυναικών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολλοί και ποικίλοι είναι οι λόγοι αυτής της μεταβολής και σίγουρα συνδέονται με οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η εκπαίδευση, όμως, αποτελεί κύριο μοχλό αυτής της επιτυχίας. Από την άλλη μεριά, όμως, τα διεθνή στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, παρά τις μεγάλες τους εκπαιδευτικές επιτυχίες και τα αυξημένα προϊόντα, οι σύγχρονες νέες γυναίκες εξακολουθούν να θέτουν πολύ παραδοσιακές προτεραιότητες, όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για την ενήλικη ζωή τους. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι οι διαδικασίες μετάβασης των γυναικών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να διέπονται από μηχανισμούς οι οποίοι δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ίδιες τις γυναίκες και τις μεταβαλλόμενες πτυχές της ζωής τους, αλλά έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας οι κοινωνικές σχέσεις των φύλων και δομούνται οι έμφυλες ταυτότητες. Αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς επιχειρεί να διερευνήσει το βιβλίο αυτό. Στόχος του είναι να διεισδύσει στον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο εμπλέκεται στις μεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόμων και των δύο φύλων και επηρεάζει τις αποφάσεις και τις επιλογές τους.
Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και ερευνητές της νεανικής ηλικίας και γενικά σε όσους και όσες εργάζονται με νέους και υιοθετούν τη φεμινιστική οπτική για τις σχέσεις των φύλων. Επιδιώκει, εκτός από την παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, να κατευθύνει τους ειδικούς που ασχολούνται με νεαρά άτομα προς μια διαδικασία αλλαγής η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση των δύο φύλων και την προώθηση της ισότητας.

Περιεχόμενα

Οι συγγραφείς του τόμου
Πρόλογος
Η σύγχρονη έρευνα για τη νεανική ηλικία και το φύλο στο σχολικό πλαίσιο
Το ερευνητικό πρόγραμμα "Ταυτότητες φύλου και επιλογές ζωής": Στόχοι και μέθοδος
Ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες στο σχολείο: εκπαιδευτικές επιλογές και φύλο
Ταυτότητες φύλου και επαγγελματικές επιλογές
Εικόνα του εαυτού και φύλο κατά την εφηβική ηλικία
Οι στάσεις των αγοριών και κοριτσιών για τους ρόλους και τις σχέσεις τω δύο φύλων στην οικογένεια
Ταυτότητες φύλου και προσδοκίες για τις σχέσεις των φύλων στο οικογενειακό πλαίσιο
Οι προσδοκίες των γονέων για το μέλλον των παιδιών τους : διαμορφώνοντας τις ταυτότητες φύλου στο οικογενειακό πλαίσιο
Φύλο και εργασία στο λόγο εφήβων αγοριών και κοριτσιών
Ταυτότητες φύλου και η συμμετοχή των εφήβων στις δουλειές του σπιτιού: μια όψη του έμφυλου καταμερισμού της οικιακής εργασίας
Η μετάβαση από τις σπουδές στην απασχόληση και ο "λόγος" των πτυχιούχων γυναικών
Η παρουσία των δύο φύλων στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση: διαμορφώνοντας ιδεολογίες και αντιστάσεις
Μόνος πατέρας στο σπίτι: αναπαραστάσεις της πατρότητας στην ελληνική τηλεόραση
Εφηβικές ταυτότητες φύλου, μεταβατικές διαδικασίες και το σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο: γενικά συμπεράσματα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες