Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Από τη Βιβλιοθηκονομία στην Επιστήμη της Πληροφόρησης

28,07 25,26

Από τη Βιβλιοθηκονομία στην Επιστήμη της Πληροφόρησης

28,07 25,26

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31115
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-239-7
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402239
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   393
Περιγραφή

Οφείλοντας να αναγνωρίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έθεσαν τις βάσεις της εξέλιξης νέων επιστημονικών κλάδων και πεδίων δράσης στη χώρα μας και που αποτελούν βασικές αξίες της Επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας και της Πληροφόρησης, δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσουμε μία τέτοια περίπτωση στο πρόσωπο και την προσφορά του Γ.Μ. Κακούρη. Ανταποδίδοντας το ελάχιστο για όλα όσα προσέφερε στον χώρο αυτό, επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του συλλογικού τόμου. Καθώς οι απαιτήσεις στο έργο του βιβλιοθηκονόμου, και εν τέλει του επιστήμονα της πληροφόρησης, δεν είναι στατικές, έχουν προστεθεί νέες ανάγκες, νέες μέθοδοι και νέα εργαλεία οργάνωσης της γνώσης, στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται προβληματισμοί και προτάσεις για την εκπαίδευση του παρέχεται από τις Σχολές Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης στο πλαίσιο του νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, καθώς και μελέτες που αφορούν τα προγράμματα πληροφοριακής παιδείας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Γίνεται αναφορά στην εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διοίκησης των βιβλιοθηκών και νέων εργαλείων για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση των τάσεων, των αντιλήψεων και των προσδοκιών των χρηστών. Για την οργάνωση της γνώσης, πριν τη διάθεσή της στον χρήστη, είναι απαραίτητα τα ανάλογα συστήματα και εργαλεία, στο πλαίσιο ενός υβριδικού περιβάλλοντος, συμβατικού και ψηφιακού ταυτόχρονα. Τα ζητήματα αυτά πραγματεύονται οι μελέτες που αφορούν την Ταξινόμηση Dewey και τις νέες τάσεις των συστημάτων οργάνωσης της γνώσης. Η σημερινή εποχή, με τις διαρκείς αλλαγές, είναι αυτή που μεταμορφώνει και ορίζει τους στόχους και το περιεχόμενο της επιστήμης της Βιβλιοθηκονομίας. Κανένας άλλος επιστημονικός κλάδος, εκτός ίσως από αυτούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, δεν δέχτηκε και δεν συνεχίζει να δέχεται τόσο μεγάλες αλλαγές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αποτέλεσμα και ενδεικτικό της τάσης αυτής, η αλλαγή, ή τουλάχιστον η προσθήκη, του νέου όρου στην ονομασία της επιστήμης. Από τη Βιβλιοθηκονομία , στην Επιστήμη της Πληροφόρησης…

Περιεχόμενα

Συμμετέχοντες
Πρόλογος
Γεώργιος Μιχαήλ Κακούρης
Ο Αξιόλογος Κύριος G.M.C.: σχεδίασμα προσωπογραφίας σε οικείο βιβλιοθηκονομικό περιβάλλον
Γεώργιος Μ. Κακούρης: μερικές προσωπικές αναμνήσεις
Γεώργιος Κακούρης
Λίγα λόγοα…
Βιβλιοθηκονομική εκπαίδευση και ψηφιακό περιβάλλον: Οι βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον: από το βιβλιοθηκονόμο στον επιστήμονα πληροφόρησης, Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης και οι επιπτώσεις του στην εκπαίδευση της επιστήμης της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης, Εκπαίδευση στην επιστήμη της βιβλιοθηκονομίας και της πληροφόρησης στην Ελλάδα
Πληροφοριακή παιδεία: Βιβλιοθήκες: περιβάλλοντα πληροφόρησης με ενθαρρυντικά παραδείγματα μετεξέλιξης σε περιβάλλοντα μάθησης, Πληροφοριακή παιδεία: καλωσορίζοντας τις πληροφορίες, Ψηφιακές βιβλιοθήκες: διαχείριση και εκπαίδευση βιβλιοθηκονόμων, Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση, Η πληροφοριακή παιδεία στη Βιβλιοθήκη Κολεγίου Αθηνών – Κολεγίου Ψυχικού
Μάνατζμεντ υπηρεσιών πληροφόρησης: Συμμετοχικό μάνατζμεντ, σωκρατική σοφία και ηθική, Η βιβλιοθήκη ως οργανισμός μάθησης, Η διεθνοποίηση της αξιολόγησης των βιβλιοθηκών και η ανάπτυξη του LibQUAL+TM
Το νέο περιβάλλον πληροφόρησης: κοινότητες χρηστών σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, Νέα εργαλεία αναζήτησης: ο χρήστης, ο χώρος και ο χρόνος στην πληροφόρηση, Η επίδραση του νέου περιβάλλοντος πληροφόρησης στο χρήστη, Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες του διαδικτύου, Υπηρεσίες βιβλιοθηκών σε μειονοτικές ομάδες, Βιβλιογραφικές παραπομπές στο ψηφιακό περιβάλλον δημοσίευσης: η περίπτωση του CrossRef
Συστήματα οργάνωσης της γνώσης: Συνοπτική δεκαδική ταξινόμηση Dewey και ευρετήριο σχετικών όρων: η ελληνική έκδοση, Η χρήση του πίνακα 3 και των διαγραμμάτων ροής της λογοτεχνίας στο δεκαδικό ταξινομητικό σύστημα Dewey (DDC), Η χρήση του DDC στις δημόσιες βιβλιοθήκες: βάζοντας τα βιβλία στα ράφια, Συστήματα οργάνωσης γνώσης (KOS): σύγχρονα ζητήματα και τάσεις
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες