Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση

11,00 9,90

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση

11,00 9,90

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86192125
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2044-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557372
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   195
Περιγραφή

Το βιβλίο Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση αποτελεί ένα διεπιστημονικό, διαθεματικό εγχείρημα πάνω στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Περιλαμβάνει κεφάλαια από έμπειρους επιστήμονες με μακρά πορεία στον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα από τον χώρο της εκπαίδευσης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, του αθλητισμού, της τέχνης και της γλώσσας. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: α) «Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση», β) «Ανθρώπινα δικαιώματα και παιδιά», γ) «Ανθρώπινα δικαιώματα και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες». Κοινός άξονας όλων των μερών είναι η αξιοποίηση του περιεχομένου από κοινωνικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευαισθητοποίηση του αναγνώστη για τις διάφορες πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εμπλουτισμός των γνώσεων κάθε ενδιαφερόμενου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα στην εποχή της κρίσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα και η Ατζέντα των 17 στόχων του ΟΗΕ για το 2030
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το δικαίωμα στην (συν)εκπαίδευση μέσω των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η εκπαίδευση για το συμφέρον του παιδιού: Το παράδειγμα του Janusz Korczak
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ανθρώπινα δικαιώματα και αθλητισμός-Ολυμπισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Η εκπαίδευση των ψυχολόγων στα ανθρώπινα δικαιώματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: To δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά σε κίνδυνο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Το δικαίωμα των παιδιών στην ακρόαση και τη συμμετοχή: Η σημασία και η εφαρμογή του στην προσχολική εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: «Όταν ένας πρόσφυγας μίλησε για τους πρόσφυγες». Διδακτικές διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο προσφυγικό ζήτημα στο νηπιαγωγείο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Πρόσφυγες-μετανάστες και το δικαίωμα στην εκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Το δικαίωμα στην έκφραση και ταυτότητα φύλου: Η περίπτωση ενός διεμφυλικού (transgender) προσώπου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Ανθρώπινα δικαιώματα και λεκτικές πραγματώσεις του κοινωνικού πόνου σε κείμενα της δημόσιας σφαίρας
Βιογραφικό σημείωμα επιμελήτριας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες