Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα Παιδιά και τους Εφήβους

9,00 8,10

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα Παιδιά και τους Εφήβους

9,00 8,10

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59395527
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1809-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571102
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   175
Περιγραφή

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή συγκεντρώνει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των ιδιαίτερων προκλήσεων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη διαταραχή αλλά και λόγω της σχέσης της με τη μετέπειτα μαθησιακή πορεία και ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων. Η περιορισμένη διερεύνηση της συγκεκριμένης αναπτυξιακής διαταραχής στον ελληνικό πληθυσμό έχει σαν αποτέλεσμα την άντληση γνώσης από κλινικά κι ερευνητικά ευρήματα αντίστοιχων μελετών στον διεθνή χώρο, τα οποία όμως αποκλίνουν μεταξύ τους καθώς φαίνεται να συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του κάθε γλωσσικού συστήματος.
Στον συλλογικό αυτό τόμο στον οποίο συμπεριλαμβάνονται κεφάλαια από μια αξιόλογη ομάδα επιστημόνων, παρουσιάζονται οι βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με θέματα ορολογίας, επιπολασμού, διαγνωστικών κριτηρίων και ετερογένειας. Αναδεικνύεται η ανάγκη συστηματικής γλωσσικής αξιολόγησης στα παιδιά και παρουσιάζονται ψυχομετρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας για ερευνητικούς ή κλινικούς σκοπούς. Συζητούνται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που αφορούν σε συγκεκριμένα γλωσσικά ελλείμματα αλλά και επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Επιπλέον, προτείνονται σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την κλινική πρακτική και προγράμματα παρέμβασης. Τέλος, περιγράφονται πρόσφατα διεθνή ερευνητικά προγράμματα εστιάζοντας ταυτόχρονα στις πρακτικές προεκτάσεις των ευρημάτων για την εκπαιδευτική πολιτική και την κλινική πρακτική.
Ο συλλογικός τόμος Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή στα παιδιά και τους εφήβους: Θέματα οριοθέτησης, αξιολόγησης και παρέμβασης, ο οποίος απευθύνεται σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς, ειδικούς, και γονείς, αποτελεί μια συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών, με συνθετικό προσανατολισμό, που ελπίζουμε να συμβάλει στην περαιτέρω οριοθέτηση και κατανόηση του επιστημονικού πεδίου της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής στην παιδική και εφηβική ηλικία στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητριών
Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή – Θέματα ορολογίας, επιπολασμού, διαγνωστικών κριτηρίων και ετερογένειας
Η γλωσσική αξιολόγηση κατά τη βρεφική και την προσχολική ηλικία
Ψυχογλωσσολογικά ευρύματα για τους κλινικούς δείκτες πρώιμης διάγνωσης της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής
Τα ελλείμματα στη συνεργατική επικοινωνία ως αιτιακός παράγοντας της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής
Νευροαναπτυξιακές διαταραχές λόγου – Ερευνητικά δεδομένα που βασίζονται στην κλινική πράξη (practice-based evidence)
Ενδεικτικά προγράμματα παρέμβασης με επιστημονική τεκμηρίωση σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
Σχεδιασμός και εφαρμογή του προγράμματος “The Better Communication Research Programme” στην Αγγλία
Σύντομα βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]