Η Ανάπτυξη των Ελληνικών Πόλεων

In stock
Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής

Κωδ. Ευδόξου:   31446
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-8029-00-2
Έκδοση:   1η, 1999
Κωδ. καταλόγου:   700701
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   592

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλλει στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού στην ελληνική βιβλιογραφία η οποία εκ παραδόσεως επικεντρώνεται περισσότερο σε πολεοδομικά ζητήματα με κανονιστικό ή σχεδιαστικό χαρακτήρα. Καθώς τα προβλήματα ανάπτυξης των πόλεων αποκτούν έναν όλο και πιο σύνθετο χαρακτήρα, η αντιμετώπισή τους και ο σχεδιασμός των πολιτικών μετατοπίζεται σταδιακά από κλαδικές ή τομεακές, αφενός, και στενά πολεοδομικές, αφετέρου, προς πιο σύνθετες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες προϋποθέτουν μια συνολικότερη αντίληψη των τάσεων και δυναμικών που αναπτύσσονται. Η τάση αυτή στη διαμόρφωση σύνθετων πολιτικών για τις πόλεις ενισχύεται από δύο παράγοντες: πρώτον από την έμπρακτη υιοθέτησή της από την Ε.Ε. μέσω των πρόσφατων αλλά και των σχεδιαζόμενων νέων πολιτικών για τις πόλεις και δεύτερον, από το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο οι αναπτυξιακές πολιτικές τείνουν να στρέφονται σε περισσότερο χωρικές (και λιγότερο κλαδικές) προσεγγίσεις

Περιεχόμενα

Α. ΑΝΑΛΥΣΗ: Διεθνοποίηση και διαρθρωτικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων
Ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων
Βιομηχανική παραγωγή στην Αθήνα
Τριτογενής τομέας και αστική ανάπτυξη: Θεσσαλονίκη
Τουρισμός, ελεύθερος χρόνος και πόλεις
[Περισσότερα…]