Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο

21,85 19,67

Η Ανάπτυξη σε μια Πολυλειτουργική Ύπαιθρο

21,85 19,67

Περιγραφή

Στην σημερινή πολιτική συγκυρία έρχεται αυτός ο συλλογικός τόμος να υπογραμμίσει ορισμένα νέα ζητήματα που αφορούν ανάμεσα την κοινωνία της υπαίθρου, αλλά και τις προοπτικές που διαφαίνονται για την ανάπτυξή της. Περιλαμβάνει δέκα κείμενα από τα οποία το πρώτο εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας εισαγωγικής θεωρητικής συζήτησης και αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο για τις αναλύσεις που επιχειρούνται στα επιμέρους κεφάλαια. Τα υπόλοιπα εννέα κείμενα κατανέμονται σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια που απαρτίζουν μια συνεκτική θεματική για τα νέα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της υπαίθρου. Το δεύτερο μέρος απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια που εστιάζουν σε διαφορετικές πλευρές του διακυβεύματος της αγροτικής ανάπτυξης και των προοπτικών που διανοίγονται με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή: Το διακύβευμα της αγροτικής ανάπτυξης σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Α.Γ.
Μετανάστες: Ένας άγνωστος συντελεστής ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο, Χ.Κ.
Η δυναμική του κοινωνικού αποκλεισμού των μικρών γεωργών και ιδίως των γυναικών, Κ.Σ.
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στον αγροτικό χώρο, Θ.Ι. – Α.Π.
Τα χαρακτηριστικά και η προοπτική της κοινωνικής οικονομίας σε μια πολυλειτουργική ύπαιθρο, Β.Π.
Ο αδύνατος κρίκος της αγροτικής ανάπτυξης: Συμμετοχικές διαδικασίες στο αγροτικό σύστημα γνώσης και πληροφόρησης, Α.Κ.
Η ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς και η καινοτομία ως στοιχεία της χωρο-τοπικής ανάπτυξης: Η περίπτωση των ιδιότυπων αγροτικών προϊόντων (Λαδοτύρι Μυτιλήνης), Θ.Α.
Η βιολογική γεωργία στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ: Η περίπτωση του βιολογικού βαμβακιού στην Ελλάδα, Ε.Μ.
Χωρο-τοπική προστασία του περιβάλλοντος και ποιότητα των προϊόντων της Ευρωπαϊκή Κοινότητα και (ενιαία) ανταγωνιστική αγορά, Τ.Ν.
Η πολιτική για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Ελλάδα: Πολιτική οικονομία, ρητορική και προκλήσεις, Δ.Ψ.

[Περισσότερα...]