Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αοιδίμων Φήμη

8,96 8,06

8,96 8,06

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-197-0
  • Έκδοση:
   1η , Μάιος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402197
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   138
Περιγραφή

“Στο βιβλίο αυτό γεραίρονται άνδρες και γυναίκες, άξιοι και άξιες να χαρακτηρισθούν αοίδιμοι, ώστε και να έχουν φήμη. Αοίδιμος, δηλαδή πρόσφορος προς αοιδήν, άρα προς έξαρση των χαρισμάτων και των έργων του, είναι όποιος διαθέτει χαρίσματα και με τα έργα του εκόσμησε τη ζωή του. Οι σελίδες του βιβλίου αυτού ενέχουν ευλαβική έκθεση των χαρισμάτων και των εξαίσιων έργων ανδρών και γυναικών, περιβεβλημένων από τον συγγραφέα με την ακέραιη εκτίμησή του ή ακόμα και με συναίσθημα βαθύβλυστης φιλίας. Η φήμη διασώζει κάπως την ανυπαρξία στην Ιστορία, ώστε και συντηρεί την μεθυπαρξία των αοιδίμων, στις συνειδήσεις δηλαδή μεταγενέστερων, ή τη δυνατότητα έστω γι’ αυτήν. Επιτελεί όμως η φήμη επίσης εμπλουτισμό του ηθικού πολιτισμού, άρα και προμηθεύει στην παιδεία παραδείγματα βίου, εμπνευστικά της νέας γενεάς προς την αρετή.
Διακονεί, λοιπόν, το βιβλίο αυτό και τους αοιδίμους και τον πολιτισμό και την παιδεία…”

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Φήμη Ακαδημαϊκών: Ξενοφών Ζολώτας, Μιχαήλ Στασινόπουλος, Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος Μερίκας, Ιωάννης Παππάς, Ιωάννης Πεσμαζόγλου
Φήμη Άλλων Αοιδίμων: Αλέξανδρος Ι. Δεσποτόπουλος, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Ιωάννα Τσάτσου, Ντόρα Τσάτσου, Ελένη Ποταμιάνου, Κορνήλιος Καστοριάδης, Βασίλειος Κ. Γόντικας, Γεώργιος Γκίζης, Έλλη Λαμπρίδη, Κωνσταντίνος Β. Γόντικας, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Φίλιππος Ιωάννου
Φήμη και Άλλων Αοιδίμων: Παύλος Μυλωνάς, Μαρία Χαιρογιώργου

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες