Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αφανείς Διαδρομές

5,97 5,37

Αφανείς Διαδρομές

5,97 5,37

Περιγραφή

Το κεντρικό θέμα της μελέτης είναι οι μετασχηματισμοί των αντιλήψεων για την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι μετασχηματισμοί συνδέονται με τη δυναμική της κοινωνικής διαφοροποίησης, και, ειδικότερα, με τα πεδία που επαγγέλλονται τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Η εμπειρική διερεύνηση επικεντρώνεται στην περιοχή της ονοματοθεσίας. Συνάγεται πως το όνομα συνιστά δείκτη των μετασχηματισμών, ο οποίος απεικονίζει τις σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στο μικρο-κοινωνικό επίπεδο και στα συνολικά ιδεολογικά σχήματα, δια της μεσολάβησης των ομάδων που ζουν από και για τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης. Απ’ αυτή την οπτική, φαίνεται πώς, στη Δύση, η ρίκνωση των σημασιών με τις οποίες ενδύουν τον κοινωνικό κόσμο το θρησκευτικό και το φιλολογικό πεδίο, έχει αντίστροφη σχέση με την ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η τριγωνική σχέση Εκκλησίας – φιλολογιολαογραφίας – συγγένειας, που δημιουργείται κατά το 19ο αιώνα, παραμένει σχεδόν αμετάβλητη έως σήμερα.

Περιεχόμενα

Ονοματοθεσία, κοινωνικές επιστήμες, μετασχηματισμοί
Θεωρίες του ονόματος και δυναμική των προσωπωνυμικών επιλογών στις δυτικές κοινωνίες
Πρακτικές ονοματοθεσίας στην Ελλάδα
Διαμόρφωση του εθνικού ρεπερτορίου των ονομάτων
Διάσπαση του κοινωνικού ατόμου και προοπτικές

[Περισσότερα...]