Θετική Ψυχολογία

20,00 18,00

In stock
Θεωρία, έρευνα και εφαρμογές
Επιστημονική Επιμέλεια
Μετάφραση

20,00 18,00

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   86055192
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-2006-6
Έκδοση:   1η, Μάιος 2019
Κωδ. καταλόγου:   9571116
Γλώσσα Πρωτοτύπου:   Αγγλικά
Τίτλος Πρωτοτύπου:   Positive Psychology
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σελίδες:   371

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης πάνω σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί τον νεότερο, ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της Ψυχολογίας και ασχολείται με την κατανόηση και προαγωγή της ευημερίας σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες. Καθώς μαθήματα Θετικής Ψυχολογίας ήδη διδάσκονται σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, η ανάγκη ύπαρξης ενός βασικού εγχειριδίου, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση των θεματικών της, προβάλλει επιτακτικά.
Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει τις διάφορες πτυχές της Θετικής Ψυχολογίας και να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τις επιμέρους θεματικές της. Επίσης, καταγράφει ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιό της, όπως και τα κύρια ευρήματά τους. Τέλος, περιγράφει εφαρμοσμένες πτυχές της, όπως θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ψυχοθεραπευτικά, εκπαιδευτικά, οργανωσιακά και ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε φοιτητές και διδάσκοντες της Θετικής Ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών, σε εκπαιδευτικούς και σε στελέχη τμημάτων προσωπικού των επιχειρήσεων, σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ατομική τους ανάπτυξη και ευημερία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος για την ελληνική έκδοση
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Σχήματα, Πίνακες και Ερωτηματολόγια
1. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία
2. Κατανοώντας τα συναισθήματα
3. Η ευτυχία και η υποκειμενική ευημερία ανά τον κόσμο
[Περισσότερα…]