Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρητικά Ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

17,91 16,12

Θεωρητικά Ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

17,91 16,12

Περιγραφή

Με το βιβλίο αυτό επιδιώκεται η αποσαφήνιση και ανάλυση βασικών ενοτήτων του θεωρητικού και εννοιολογικού πλαισίου που χρησιμοποιείται από την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Με την έννοια αυτή, ο βασικός στόχος επικεντρώνεται στη συλλογή και ανάλυση ιδεών και πορισμάτων από τις θεωρήσεις και αναζητήσεις κοινωνικών στοχαστών και την ενσωμάτωση τους σε ένα ενιαίο σύνολο, που θα συμβάλει στην κατανόηση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Οι αξιολογήσεις που γίνονται για τις συγκεκριμένες θεωρητικές προσεγγίσεις σε θέματα όπως οι μεταβολές στο σύγχρονο κόσμο, οι φορείς κοινωνικοποίησης (οικογένεια, σχολείο), οι πρακτικές ανατροφής των παιδιών σε σχέση με τη σχολική τους επίδοση, οι ανισότητες των παιδιών στην εκπαίδευση και η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, διαμορφώνουν το πλαίσιο απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πολλές πληροφορίες για τα σύγχρονα κοινωνιολογικά πεδία και τις εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα. Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται σε κοινωνιολόγους, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, σε γονείς, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, ενεργό πολίτη, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στη β’ έκδοση
Λίγα λόγια για το βιβλίο
Κοινωνιολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
Κοινωνικές μεταβολές και σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα
Διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι
Το παιδί στη διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι
Η οικογένεια στη διαδικασία του κοινωνικού γίγνεσθαι
Η επίδραση της κοινωνικής θέσης
Το σχολείο στη σύγχρονη κοινωνία
Η ανισότητα στην εκπαίδευση
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες