Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τόμος 1

33,89 30,50

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τόμος 1

 • Θεωρία της Διδασκαλίας. Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστικοκριτικής Ανάλυσης

33,89 30,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31634
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0658-4
  • Έκδοση:
   6η ανατύπωση ||2η βελτιωμένη, Σεπτέμβριος 2006 ||1η, 1998
  • Κωδ. καταλόγου:
   557175
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   520
Περιγραφή

Η εργασία αυτή οικοδομεί τη θεματική της και τις προτάσεις της γύρω από τρεις βασικές έννοιες: α) την προσωπική θεωρία της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού β) τη στοχαστικο-κριτική ανάλυση και γ) τη διλημματικότητα της διδασκαλίας. Τελικό αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας είναι ο μετασχηματισμός της διδακτικής πράξης σε διδακτική θεωρία και αντίστροφα, γεγονός που αναβαθμίζει τη διδακτική παρέμβαση.

Περιεχόμενα

Σχολές και τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο
Η επιστήμη της διδακτικής: Σταθμοί, πρόσωπα και κατευθύνσεις
Βασικές έννοιες της διδακτικής
Η προσωπική θεωρία της διδασκαλίας: Πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας
Πρώτο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: τεχνοκρατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας
Δεύτερο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της διδασκαλίας
Τρίτο επίπεδο στοχαστικο – κριτικής ανάλυσης: Αξιολογική ανάλυση των συνεπαγωγών της διδασκαλίας
Κριτική αυτοδιερεύνηση: Σχήμα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επαγγελματικής ανάπτυξης
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Ταυτότητα, ρόλος και αυτονομία
Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες