Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Ενιαίο

64,69 58,22

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Ενιαίο

64,69 58,22

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12589727
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1441-6
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557284
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   1135
Περιεχόμενα

Μέρος Α’ (Θεωρία της διδασκαλίας):
Σχολές και τάσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Το στοχαστικό-κριτικό μοντέλο
Η επιστήμη της διδακτικής: Σταθμοί, πρόσωπα και κατευθύνσεις
Βασικές έννοιες της διδακτικής
Η προσωπική θεωρία της διδασκαλίας: Πλαίσιο στοχαστικοκριτικής ανάλυσης της διδασκαλίας
Πρώτο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: τεχνοκρατική ανάλυση των δραστηριοτήτων της διδασκαλίας
Δεύτερο επίπεδο στοχαστικο-κριτικής ανάλυσης: ερμηνευτική ανάλυση των παραδοχών της διδασκαλίας
Τρίτο επίπεδο στοχαστικο – κριτικής ανάλυσης: Αξιολογική ανάλυση των συνεπαγωγών της διδασκαλίας
Κριτική αυτοδιερεύνηση: Σχήμα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων και επαγγελματικής ανάπτυξης
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Ταυτότητα, ρόλος και αυτονομία
Συγγραφή ερευνητικής εργασίας
Μέρος Β’ (Στρατηγικές διδασκαλίας):
Το παιδαγωγικό-διδακτικό κίνημα της κριτικής σκέψης
Κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη
Εννοιολογική ανάλυση της ωριαίας διδασκαλίας
Προγραμματισμός της κριτικής διδασκαλίας
Διεξαγωγή της
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση
Στρατηγική επαγωγικο-υποθετικής διδασκαλίας
Στρατηγική απαγωγικής διδασκαλίας
Στρατηγική επαγικο-απαγωγικής διδασκαλίας
Στρατηγική προοργανωτικής διδασκαλίας
Στρατηγική μονολογικο-διαλεκτικής διδασκαλίας
Στρατηγική νοηματικής προσέγγισης γραπτού λόγου
Στρατηγική αποτελεσματικής διδασκαλίας
Στρατηγική κατευθυνόμενης διερεύνησης
Στρατηγική ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
Γνωστικές δεξιότητες
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων και ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες