Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων

31,85 28,67

Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων

31,85 28,67

Περιγραφή

Το βιβλίο των Robert Jackson και Georg Sorensen, η πρωτότυπη έκδοση του οποίου από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης έχει τύχει ευρύτατης απήχησης στον αγγλοσαξονικό πανεπιστημιακό χώρο, καλύπτει με μοναδικό τρόπο ένα τεράστιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, η οποία κατατρέχεται είτε από απαρχαιωμένα εγχειρίδια θεωρίας και μεθοδολογίας διεθνών σχέσεων είτε από εγχειρίδια εισαγωγικού χαρακτήρα που βασικό στόχο έχουν να εξοικειώσουν το ευρύ κοινό με τις βασικές έννοιες του κλάδου. Παρουσιάζοντας με συγκροτημένο, συστηματικό, οξυδερκή και ισορροπημένο τρόπο τη συζήτηση γύρω από τις σημαντικότερες έννοιες, θεωρίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις του κλάδου των διεθνών σχέσεων, οι Jackson και Sorensen επιτυγχάνουν να εξοικειώσουν τον αναγνώστη με τη σύγχρονη θεωρητική και μεθοδολογική ατζέντα των διεθνών σχέσεων. Αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα του βιβλίου έναντι ανάλογων προσπαθειών στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η παραστατική και με εξαιρετικά απλό και εύληπτο τρόπο παρουσίαση των διαφόρων σύνθετων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η έκδοση του σημαντικού έργου των Jackson και Sorensen προσφέρει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό ένα μοναδικά χρήσιμο εργαλείο περιδιάβασης στα δύσβατα μονοπάτια της θεωρίας και μεθοδολογίας των διεθνών σχέσεων, και στους σπουδαστές της επιστήμης των διεθνών σχέσεων –τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο— τα απαραίτητα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία κατανόησης και ερμηνείας της σύνθετης διεθνούς ζωής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Γιατί μελετούμε τις διεθνείς σχέσεις;
Η επιστήμη των διεθνών σχέσεων
Ρεαλισμός
Φιλελευθερισμός
Διεθνής κοινωνία
Διεθνής πολιτική οικονομία: κλασικές θεωρίες
Διεθνής πολιτική οικονομία: σύγχρονοι θεωρητικοί προβληματισμοί
Μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις: κλασικές και θετικιστικές
Μεθοδολογικές αντιπαραθέσεις: μεταθετιστικές προσεγγίσεις
Νέες προκλήσεις για την επιστήμη των διεθνών σχέσεων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]