Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας

15,92 14,33

Θέματα Γνωσιακής Ψυχολογίας

15,92 14,33

  • Κωδ. Ευδόξου:
   37262
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1387-7
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571066
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   212
Περιγραφή

Η Γνωσιακή Ψυχολογία είναι ένας τομέας της Ψυχολογίας που χαρακτηρίζεται από μία επιμονή στη χρήση αυστηρών πειραματικών παραδειγμάτων, αλλά και στη δημιουργία μοντέλων των γνωστικών λειτουργιών, τα οποία συχνά βασίζονται πάνω σε μαθηματικούς αλγορίθμους. Το παρόν βιβλίο αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές της ψυχολογίας να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην έρευνα των γνωσιακών επιστημών, και τον τρόπο που τα προσεγγίζουμε. Με αυτό το σκεπτικό, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε σε κάθε κεφάλαιο τις κεντρικές ιδέες και θεωρίες, και μερικά από τα βασικά πειραματικά παραδείγματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχό τους. Αυτή είναι άλλωστε και η πορεία της Γνωσιακής επιστήμης: δημιουργία μοντέλου – πειραματικός έλεγχος – αναδιατύπωση μοντέλου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μνήμη
Γλώσσα
Μάθηση τεχνητής γραμματικής
Κατηγοριοποίηση
Αναπαραστάσεις
Λογική σκέψη – Επίλυση προβλημάτων
Προσοχή

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες